Nieuws

ITK-certificaat officieel uitgereikt

Op maandag 29 november 2021 is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan Zuyd Hogeschool officieel het ITK-certificaat uitgereikt tijdens een online bijeenkomst.

Passie voor ontwikkeling student

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van Zuyd Hogeschool afgelopen studiejaar positief beoordeeld, hetgeen heeft geresulteerd in het behalen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de uitreiking van het ITK-certificaat. Uit de toetsing door het panel kwam onder andere ook de sterke passie voor de ontwikkeling van studenten van Zuyd Hogeschool naar voren.

Impressie uitreiking ITK-certificaat

Vanwege coronabeperkingen is het ITK-certificaat door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op 29 november uitgereikt tijdens een feestelijke online bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst lichtten Wim Boomkamp (voorzitter van het accreditatiepanel) het positieve oordeel verder toe. Anneke Luijten-Lub (bestuur NVAO) sprak haar waardering uit voor Zuyd en reikte het certificaat uit. Bekijk ook de reactie van Saskia Brand-Gruwel (college van bestuur Zuyd hogeschool). Bekijk het filmpje voor een impressie van de uitreiking van het ITK-certificaat.

Meer weten over de Instellingstoets Kwaliteitszorg bij Zuyd Hogeschool? Lees ook het nieuwsbericht van 12 november 2021.