Nieuws

Toetsingspanel: ‘Zuyd heeft passie voor ontwikkeling student’

Passie voor de ontwikkeling van studenten. Het loopt als een rode draad door alle opleidingen en diensten van Zuyd Hogeschool. Dat concludeert de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De onafhankelijke accreditatieorganisatie heeft tal mensen binnen én buiten Zuyd gesproken over de kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg. De NVAO heeft de manier waarop Zuyd deze zorg voor haar onderwijs regelt positief beoordeeld.

Praktijk en onderzoek

Naast passie voor de ontwikkeling van studenten zijn er nog twee stevige pilaren onder het onderwijs bij Zuyd: de integratie van het onderzoek in het onderwijs en de verbinding met de praktijk. Het ITK-panel concludeert dit na uitgebreide gesprekken met studenten, docenten, lectoren, directeuren, de medezeggenschapsraad, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Na afloop zei het panel dat Zuyd “lef en moed” heeft getoond en zich kwetsbaar heeft opgesteld. Dit komt doordat Zuyd een grote diversiteit aan docenten en studenten van uiteenlopende opleidingen aan de discussies heeft laten deelnemen. Hierdoor ontstond tijdens de online bezoeken een authentiek en objectief beeld: “Op basis van de gevoerde gesprekken is het panel ervan overtuigd dat de drie kernkwaliteiten, zij het soms impliciet, voor alle betrokkenen als leidend en richtinggevend gelden.”

Identiteit van academies

Het panel is ook gecharmeerd van de eigen identiteit van de verschillende opleidingen: “Gezien de historie kennen de academies van Zuyd Hogeschool een relatief hoge mate van autonomie. In de ontwikkelgerichte aanpak die de hogeschool nastreeft, wordt de eigen identiteit van de academies gerespecteerd. De inrichting van het onderwijs binnen de academies sluit weliswaar aan op de onderwijsvisie, maar de academies en opleidingen spreken vanuit hun sterke authenticiteit met een eigen taal.” Die couleur locale vindt het panel “een groot goed”. “Door in te zetten op (Eu)regionale verankering en regionale transitieopgaven laat de hogeschool zien oog te hebben voor de veranderende omgeving. Dat maakt de onderwijsvisie volgens het panel actueel en relevant in de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt.”

Trots

Saskia Brand-Gruwel, lid college van bestuur is blij met het mooie resultaat en de conclusies van de ITK-commissie. Maar trots is ze vooral op alle medewerkers. Het laat zien dat daar waar we met z’n allen samen al jaren aan werken wordt gezien en dat onze passie voor ontwikkeling in ons DNA zit. Natuurlijk blijven er altijd verbeterpunten, het zou niet goed zijn als ze er niet waren. Als lerende community pakken we deze op en blijven werken aan eigentijds beroepsonderwijs.

Angelique Cieremans, teamleider Kwaliteitzorg en Monitoring is trots op de aanpak van het ITK-proces. “We hebben dit keer bewust gekozen voor een laagdrempelige aanpak. Daarmee willen we aansluiten bij de dagelijkse praktijk. We hebben gebruik gemaakt van bestaande documenten als de onderwijsvisie en voorbeelden uit de praktijk. Dat heeft bijzonder goed gewerkt.”

Adviseur Eric Kluijfhout van de dienst Onderwijs en Onderzoek is al even enthousiast: “Als nieuwkomer bij Zuyd heb ik in het begin veel mensen gesproken en stukken gelezen. Daaruit bleek al snel dat het hele proces van kwaliteitszorg bij Zuyd op orde was. En dat het versterken van de kwaliteitscultuur bij de opleidingsteams een logische volgende stap was. Het was dus vooral zaak om de bestaande praktijk bij het panel goed voor het voetlicht te brengen. Dat is in de gesprekken van alle betrokkenen met het panel fantastisch gelukt.”

De toets

De Instellingstoets Kwaliteitszorg is een extern, onafhankelijk onderzoek waarbij een panel van ‘critical friends’ de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van Zuyd beoordeeld. De toets zegt niets over de kwaliteit van de verschillende opleidingen. Deze wordt apart beoordeeld. Deelname is een kans om samen met die kritische vrienden het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau te evalueren en bij te stellen. Het ITK-panel bestaat uit een gemengd gezelschap. Voorzitter Wim Boomkamp is bijvoorbeeld de vroegere voorzitter van het College van Bestuur van Saxion Hogeschool in Enschede. Maar ook bestuurders, directeuren en studenten van andere onderwijs(gerelateerde) instellingen bemannen het panel.

Het volledige rapport is hier te zien. Op 29 november krijgt Zuyd het ITK certificaat officieel. Deze online uitreiking is te volgen tussen 16.00 en 17.00 uur door alle medewerkers die daar interesse in hebben. Een dag later is er een kleine traktatie voor de medewerkers op alle locaties van Zuyd.