Nieuws

Lector Ankie Hoefnagels wil studenten naar de maan sturen

“Het liefst zou ik alle studenten naar de maan sturen.” Dat zei Ankie Hoefnagels tijdens haar inauguratie op 17 september tot lector Global Minds @ Work bij Zuyd Hogeschool. Een ruimtereis zou een perfect college zijn om studenten te laten zien hoe belangrijk het is een ‘global mind’ te hebben. Ongeacht welk beroep ze later uitvoeren.

Hoefnagels: “Astronauten zijn na terugkomst op aarde veel minder bezig met hun eigen persoonlijke geluk. Ze zijn veel bezorgder om het grote geheel. Zij hebben als geen ander gezien hoe fragiel onze planeet is. Verder zien ze geen grenzen, maar wel smeltende poolkappen en de brandende toendra’s van Siberië. Bij helder weer kunnen ze ook de Chinese muur, de Eiffeltoren en de ring rond Parijs zien. Ze zien hoe mensen van de ene kant van de planeet verbonden zijn met mensen aan de andere kant.” Een ruimtereis maakt zo in één klap alles duidelijk. De kwetsbaarheid van de planeet, de gevolgen van klimaatverandering en hoe we ondanks onze verschillen in cultuur, religie, normen en waarden toch allemaal samen de bemanning van het ruimteschip ‘Aarde’ vormen.

Begrip en sympathie

Al die inzichten wil Hoefnagels ook graag aan studenten meegeven zodat ze kunnen uitgroeien tot professionals die niet alleen de Engelse taal beheersen om met elkaar te communiceren. Ze hoopt dat het individuen worden die leren van andere culturen, begrip hebben voor elkaars normen en waarden en elkaar zelfs sympathiek gaan vinden ondanks alle verschillen en stereotypen. Hoefnagels: “Gelukkig kunnen studenten zich zo ook ontwikkelen zonder reis naar de maan. Onderwijs is een prima alternatief. Liefst al vanaf de basisschool.”

‘Iedereen heeft een global mind nodig’

In haar inaugurele rede vertelt Hoefnagels dat ze merkt dat beleidsmakers vaak ten onrechte bij de term ‘global mind’ meteen aan internationaliseren en globalisering denken. “Jammer, want werken met mensen die verschillende achtergronden hebben, is helemaal niet alleen een privilege voor het internationale toerisme of een multinational. De provincie Limburg wordt bijvoorbeeld omringd door een 315 kilometer lange grens met België en Duitsland terwijl de grens met de rest van Nederland maar 113 kilometer lang is. Limburg wordt niet voor niets de meest internationale provincie van Nederland genoemd.”

Vier jonge professionals

Dus ook om hier in de regio goed te werken, is het nodig dat studenten na hun opleiding mentaal als het ware flexibel genoeg zijn om mee te denken en te voelen met mensen die hele andere ideeën, waarden en normen hebben. De competentie hiertoe bij jongeren is de focus van het onderzoek dat Hoefnagels wilt doen. Om te laten zien hoe belangrijk dit is, schetst Hoefnagels in haar inaugurele de situatie van vier jonge professionals:

  • Joy (27) is salesmanager in een groot hotel in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij werkt met haar Nederlandse achtergrond in een islamitische omgeving en weet zich hier goed staande te houden.
  • Sekko (23) moet als muziekproducent altijd rekening houden met de teksten, beeldmateriaal en plaatselijke gevoeligheden als hij een nummer in een bepaald land uitbrengt. Ook moet hij kennis hebben van bijvoorbeeld de internationale copyrights.
  • Marcel (27) moet als arts in een Rotterdams ziekenhuis op enig moment aan een vrouw die geen Nederlands spreekt vertellen dat ze terminaal is.
  • Simone (22) is vierdejaarsstudent aan Hotel Management School Maastricht. Ze studeert Hospitality Management. Ze constateert tijdens haar stage in een hotel dat er dringend behoefte is aan verduurzaming op het gebied van de werkomstandigheden voor het personeel, voeding en energieverspilling. Dit verandert haar ideeën over werken in de hospitality. Dat komt doordat haar generatie veel meer waarde hecht aan duurzaamheid. Zowel scholen als toekomstige werkgevers zullen hierop in moeten spelen.

Rede lezen of bekijken

Hoefnagels wil als lector Global Minds @ Work met haar team gaan onderzoeken hoe deze vier professionals en hun leeftijdgenoten nog beter beslagen ten ijs kunnen komen en hoe in hun behoeften kan worden voorzien. Lees haar volledige rede (The astronaut and the empathy wall; It takes a school to raise a global mind) om te zien welke speerpunten hiervoor van belang zijn. Of bekijk deze video waarin ze haar visie uitlegt.  

Fotograaf: Bente de Visser