Nieuws

Inauguratie Ankie Hoefnagels op 17 september

Ankie Hoefnagels wordt vrijdag 17 september officieel geïnaugureerd tot lector Global Minds @ Work bij Zuyd Hogeschool. Via onderzoek, evidence-based onderwijs en docentprofessionalisering wil Global Minds @ Work een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de internationale competenties van jonge professionals. Dit onderzoek vindt plaats onder studenten in het hoger onderwijs, maar ook in diverse sectoren van het bedrijfsleven en de zorg.

In haar inaugurele rede, die live te volgen is, onderstrepen Hoefnagels en de onderzoekers van het lectoraat het belang van ‘global competence’ voor professionals onderstrepen. “Je moet wel onder een steen geleefd hebben als je niet weet voor welke uitdagingen we wereldwijd staan. Uitdagingen die niet binnen landsgrenzen opgelost kunnen worden. De recente watersnood in de Euregio Maas-Rijn laat bijvoorbeeld zien welke serieuze lokale gevolgen de wereldwijde klimaatverandering kan hebben”, zegt Hoefnagels. Maar er spelen op het wereldtoneel veel meer kwesties die vragen om kundige jonge professionals op het gebied van internationale en interculturele communicatie. Hoefnagels: “Zij kunnen straks als burger èn als professional een belangrijke bijdrage leveren aan een betere, inclusieve en duurzame wereld.” 

‘It takes a school to raise a global mind’

Om die global mindset te verankeren in ons denken, is educatie nodig. Daarom is de titel van Hoefnagels’ inaugurele rede: ‘The astronaut and the empathy wall: it takes a school to raise a global mind'. Rode draad in Hoefnagels' verhaal is de astronaut die vanuit de ruimte de aarde goed kan overzien. Bij helder weer kan hij zelfs de Eiffeltoren, de Chinese Muur èn de smeltende ijskappen zien.

‘Tussen de culturele regels lezen’

Zelf studeerde Ankie Hoefnagels Engels en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ze haalde haar doctoraal Managementwetenschappen. Sinds 1991 is ze verbonden aan Zuyd. Binnen het lectoraat International Relationship Management heeft ze een trackrecord opgebouwd met onderzoek naar (de ontwikkeling van) internationale competenties. Sinds 2015 doet ze dit binnen het onderzoeksprogramma Global Minds. Als lector gaat ze dit onderzoek verdiepen en verbreden. Thuisbasis van Global Minds @ Work is Hotel Management School Maastricht van Zuyd. “Al sinds ik begin jaren negentig stage liep in hotels in Londen en New York, en daarna zelf stagiairs ging begeleiden, merkte ik hoe belangrijk het is dat je als professional tussen de − culturele − regels door kunt lezen”, vertelt Hoefnagels. “Ik zag hoe goed onze afgestudeerde hotelmanagers daarin doorgaans zijn. Ze behandelen alle gasten, ongeacht afkomst en positie, op een respectvolle en gastvrije manier. Die inzichten wilde ik ‘vangen’ en incorporeren in ons onderwijs, maar ook vertalen naar andere beroepsgroepen. Corona heeft de urgentie hiervan alleen maar vergroot.”

Inauguratie volgen?

De inauguratie van Ankie Hoefnagels vindt plaats op vrijdag 17 september, van 15.00 tot 16.45 uur. Geïnteresseerden kunnen de inauguratie via deze livestream bijwonen.