Nieuws

Minister Dekker aandachtig toeschouwer bij afronding HBO-Rechten Zuyd Hogeschool

Je opleiding afronden in aanwezigheid van de minister. Wie wil dat nou niet? De vierdejaarsstudenten HBO-Rechten van Zuyd Hogeschool viel deze eer te beurt. Niet zonder reden. Deze opleiding is erop gericht juridische problemen te voorkomen en wordt steeds meer gezien als uniek, innovatief en praktisch. Mede daarom trekt HBO-Rechten in toenemende mate de aandacht van werkveld, overheid en andere hogeronderwijsinstellingen.

Studenten lossen juridische problemen op

Met de module ‘Preventive law: de finale’ ronden studenten hun studie HBO-Rechten aan Zuyd af. In vier jaar tijd zijn de studenten opgeleid tot gedegen juristen en hebben in verschillende stages ruime praktijkervaring opgedaan. In deze laatste module wordt hen gevraagd kritisch naar de samenleving te kijken en concrete producten te ontwikkelen voor veel voorkomende, juridische problemen. In aanwezigheid van de demissionair minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden presenteerden de studenten hun oplossingen. Oplossingen die het recht binnen handbereik van burgers brengen. En een praktisch middel om juridische problemen helpen te voorkomen.

Recht toegankelijk voor een breed publiek

Preventive law is waar de opleiding HBO-Rechten van Zuyd om draait: het voorkómen van juridische problemen. Dit gaat hand in hand met een laagdrempelig rechtssysteem. Onderzoekers stellen al jaren dat het recht te ver afstaat van de mensen die het behoort te dienen. Rechtspraak is niet effectief en het recht is niet (altijd) rechtvaardig. Voor hbo-juristen is hier een belangrijke én eervolle taak weggelegd. Als breed opgeleide eerstelijns dienstverleners werken zij vanuit het principe ‘voorkomen is beter dan genezen'. Zo kan veel kostbare en tijdrovende juridische strijd voorkomen worden. Het onderzoek naar dit onderwerp wordt uitgevoerd door het lectoraat Preventive Law dat aan de opleiding is verbonden en onder leiding staat van prof. dr. mr. Eric van de Luijtgaarden. Samen met mr. Lucas Lieverse is hij de bedenker van de module ‘Preventive law: de finale’.

'Jullie voegen echt iets toe aan het juridische werkveld'

Demissionair minister Dekker: “Wat ik leuk vind aan de insteek van jullie opleiding is dat jullie niet alleen met een juridische blik naar problemen kijken, maar er ook voor proberen te zorgen dat het recht laagdrempeliger en informeler wordt. Jullie voegen echt iets toe aan het juridische werkveld. Het overgrote deel van de mensen met een juridisch probleem is niet op zoek naar een advocaat of rechter. Nee, ze willen een oplossing voor hun probleem. De rode draad in al jullie pitches was: ‘Hoe komt het over op de gebruiker?’ Dat is erg belangrijk. Het stelt me gerust dat als ik straks al lang geen minister meer ben, jullie er nog zijn als hbo-juristen. Het was echt geweldig om dit samen met jullie te doen.”

De winnaars

De uitspraken van de minister sloten nauw aan op de oplossingen die de studenten presenteerden, want stuk voor stuk zijn dit tools waar burgers hun voordeel mee kunnen doen. ‘Preventive law: de finale’ kent twee prijzen: een publieksprijs en een expertprijs die toegekend wordt door ervaren docenten van Zuyd. Maar liefst duizend stemmers hebben de afgelopen periode vier producten genomineerd die de studenten ten overstaan van de minister en anderen mochten presenteren.

Winnaar van de publieksprijs is: Recht zonder poespas ‘Recht zonder onnodig ingewikkeld gedoe, daar zijn wij allemaal wel aan toe!’ 

“Wij − Joyce van der Horst, Fenne Soons, Carlijn Kunkels en Savannah Groen − zijn een team van hbo-juristen. Het is onze missie om de rechtstaal begrijpelijker te maken voor mensen zoals Tess. Tess heeft veel vragen die over het recht gaan. Ze gaat dan op het internet op zoek naar informatie. Op onze website ‘Recht zonder poespas’ geven wij door middel van blogs antwoord op de vragen van Tess. Hierbij maken wij alleen gebruik van het taalniveau B1, zodat (bijna) iedereen begrijpt waar het om gaat. Ga naar Recht zonder poespas.”
 

Winnaar van de expertprijs is: Recht op klagen:
“Het verwerken van strafbare feiten, zoals mishandeling, is voor slachtoffers moeilijk. Zeker als de verdachte niet vervolgd wordt, kan dat gevolgen hebben voor de verwerking. Daarover een klachtenprocedure opstarten is ook niet iets waar u als slachtoffer op zit te wachten. Wij − Dion Mannens, Jill Segers, Luus Dreijer en Sanne Cox − maken ons sterk voor slachtoffers en helpen bij het starten van een klachtenprocedure. Bezoek onze website en Instagrampagina.”


Volgens Eric van de Luijtgaarden is het recht er voor de mensen en niet andersom. “Ik ben ontzettend trots dat jullie erin zijn geslaagd om het met jullie oplossingen voor de mensen makkelijker te maken.”

De overige twee genomineerden waren:

  • ‘Hbo-studentenloket’ van Dewi Körver, Megan Hoven, Micky Heltzel en Sanne van Hattum.
  • ‘Huurcontract-check’ van Carmen van Tuijl, Tarik Salkić, Marjon Simmelink en Sjoerd Barra.

Eervolle vermelding

De drie producten die de finale net niet hebben gehaald, zijn:

  • Handhaving door het CBS,
  • Leesbaar recht en Media beïnvloed.

Deze producten hebben tijdens de bijeenkomst een eervolle vermelding gekregen. Ondanks dat de bedenkers de finale net misgeliepen, gingen de demissionair minister en lector Eric van de Luijtgaarden ook met deze studenten in gesprek.

‘Samenvatting en kleur van de opleiding’

De module ‘Preventive law: de finale’ was met recht de finale van de opleiding. Een opleiding waarin juristen worden opgeleid met reflexief vermogen. Juristen die actief bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving en de toegang tot recht. Een van de studenten verwoordde de finaleronde tijdens het assessment als volgt: "Deze module is de samenvatting van de opleiding. Door deze module begrijp ik wat Zuyd ons de afgelopen vier jaar heeft proberen over te brengen." "Dit is de kleur van de opleiding", zei een andere student.

Ga voor meer informatie over de opleiding naar HBO-Rechten en bekijk hier de oplossingen van de winnaars en de twee andere finalisten.