Nieuws

Forse verlaging collegegeld komend jaar

Studenten betalen komend studiejaar aanzienlijk minder collegegeld. Dat heeft het demissionair kabinet besloten vanwege de achterstanden die in het onderwijs zijn opgelopen door corona.

Voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen, geldt een halvering. Wie voltijd studeert, hoeft dus maar 1084 euro te betalen voor het studiejaar 2021-2022.

Uitzonderingen en specificaties

Dit geldt niet voor studenten van de Hotel Management School Maastricht (HMSM), zij betalen 2316 euro. Den Haag heeft verder bepaald dat eerstejaars maar 542 euro hoeven te betalen voor hun eerste collegejaar. Ook hier geldt een uitzondering voor eerstejaars van de HMSM. Zij betalen 1776 euro.

Deeltijdstudenten betalen voor komend studiejaar 998 euro en voor eerstejaars met een deeltijdstudie is dat 499 euro. Verder wordt het instellingscollegegeld voor bacheloropleidingen met 1084 euro verlaagd.

Naast deze korting voor het komende studiejaar zijn er nog meer compensatie mogelijkheden via DUO worden uitgevoerd. Kijk hiervoor op de site van DUO

Meer info

Lees voor meer informatie de veel gestelde vragen of bekijk de extra uitleg rond de halvering van het wettelijk collegegeld. Voor overige vragen kunnen (aankomende) studenten terecht bij collegegeld@zuyd.nl.

Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.