Nieuws

Maatschappelijk project WOOW wint landelijke duurzaamheidsprijs

Het project WOOW (Wonen, Opleiden, Ondernemen, Werken) heeft de SustainaBul Best Practice Prijs 2021 gewonnen. WOOW staat onder leiding van lector Smart Urban Redesign Nurhan Abujidi van Zuyd Hogeschool.

Studenten als jury duurzaamheid

SustainaBul is een gerenommeerd initiatief van Studenten voor Morgen, waarbij duurzaamheid binnen het onderwijs wordt bekroond. Studenten voor Morgen is hét nationale studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. SustainaBul bestaat uit twee onderdelen: een duurzaamheidsranglijst en een prijs voor een best practice. Uniek is dat studenten zelf de deelnemende hogeronderwijsinstellingen beoordelen. Daarmee is SustainaBul ‘s lands grootste studentenreview van hoe studenten vinden dat hogeronderwijsinstellingen met duurzaamheid omgaan.

76 deelnemers: Zuyd en partners maken indruk

Dit jaar waren er liefst 76 inzendingen van hogescholen en universiteiten. De jury was onder de indruk van de integrale aanpak van het WOOW-project om maatschappelijke problemen van onderop aan te pakken. WOOW is dan ook een integraal programma gericht op een reeks maatschappelijke opgaven en transities in Limburg, zoals: tekorten op de arbeidsmarkt, demografische krimp, integratie, leefbaarheid, leegstand en de energietransitie. WOOW pakt deze uitdagingen aan in één programma. Uitgangspunt hierbij is integrale en interdisciplinaire samenwerking tussen kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen de partners een veelheid aan praktische oplossingen van onderop. In die zin is WOOW veeleer een filosofie, een nieuwe beweging om de regio haar identiteit terug te geven dan, sec, een project. De integrale aanpak voor maatschappelijke problematiek trok eerder al de aandacht van politici en beleidsmakers in Den Haag.
 

Waardevolle wijken

WOOW biedt een leer-werktraject om oude en nieuwe arbeidskrachten voor te bereiden op een loopbaan in de Limburgse bouw- en installatiebranche. In twee jaar doen vijftig deelnemers hieraan mee, onder wie een groep statushouders. Ook werkt WOOW aan wijken van de toekomst middels een integrale wijkaanpak. In de Saffierflat in Heerlen, van woningcorporatie Wonen Limburg, ontwikkelt WOOW een Living Lab dat in het teken staat van sociaaleconomische versterking. De flat wordt gerenoveerd en verduurzaamd met de inzet van studenten. De buurt wordt nadrukkelijk betrokken bij de invulling van de maatschappelijke functie van het gebouw en er is ruimte voor kleine ondernemers en praktijkonderwijs.
 

.

Partners

WOOW is een integrale en interdisciplinaire samenwerking tussen kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Partners in WOOW zijn Gemeente Heerlen, Wonen Limburg, het VISTA college, PRAKTECH, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, New Insights Consulting, Universiteit Maastricht, Stadsregio Parkstad Limburg, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Instituut Gak en Zuyd Hogeschool. Ook Regiodeal Parkstad Limburg is nauw betrokken bij het programma.

Kijk hier voor meer info over WOOW.