Nieuws
Nieuws

Project langer thuis in Eygelshoven gestart

Zuyd Hogeschool is samen met de gemeente Kerkrade het project Langer Thuis in Eygelshoven gestart. Zuyd Hogeschool ondersteunt bij de aanpak en het onderzoek vanuit het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg dat onder leiding staat van lector Ramon Daniels. Samen met de inwoners van Eygelshoven wordt er onderzocht wat er gedaan kan worden zodat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

“Levensloopbestendig wonen wordt steeds belangrijker. Kleine veranderingen in de woning kunnen al een groot verschil maken. Als je toch wilt verduurzamen, waarom dan niet je woning ook levensloopbestendig maken?  Bovendien verhoog je daarmee ook het comfort in de woning. Een win-win situatie”, aldus lector Ramon Daniels.

Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg draagt bij aan het ontwerpen, evalueren en implementeren van technologische innovaties in de zorg. Samen met zorg- en welzijnsinstellingen, professionals, bedrijven, en cliënten voert het lectoraat onderzoeks- en innovatieprojecten uit. De resultaten daarvan worden vertaald naar het onderwijs en naar de praktijk. Het doel is de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te ondersteunen met technologie, technologie die soms door de cliënt en soms door de zorgprofessional gebruikt wordt.~

Het lectoraat werkt actief mee aan de regionale transitie van de regio en haar thema's. Thema's die te maken hebben met de maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de regio en die direct betrekking hebben op de onderwijs- en onderzoeksgebieden van Zuyd. Het zijn ontwikkelingen waarbij het maatschappelijk denken en doen

zich moet aanpassen om zo een verandering tot stand te brengen om perspectief te kunnen bieden aan de regio.

Het gaat daarbij om mondiale ontwikkelingen die impact hebben op onze regio en op die manier bijzondere kansen bieden. Bestaande achterstanden inhalen op het gebied van de vitaliteit van mensen en de kwaliteit van woonmilieus is daar onderdeel van. Het project langer thuis in Eygelshoven sluit direct aan bij dit regionale thema dat ondersteund door innovatieve technologie, de vitaliteit en de participatie van de bevolking versterkt. Het lectoraat werkt daarin nauw samen met de andere academies van Zuyd. Samen werken aan een Gezonde Samenleving!

Als onderdeel van het project Langer Thuis is er afgelopen maandag een informatieve website online gegaan deze is te vinden op www.levensloopbestendigwonenkerkrade.nl. Op die website krijgt men aan de hand van een vragenlijst en filmpjes tips over hoe een woning levensloopbestendig kan worden gemaakt. Een gratis en vrijblijvend adviesgesprek van 1,5 uur, fysiek bij de aanvrager thuis, behoort tot de mogelijkheden.

Momenteel gaat het om een pilot gericht op Eygelshoven. Er is gekozen voor deze buurt omdat hier een hoog percentage eigen huizen bezitters wonen in de leeftijdscategorie 40 – 70 jaar.  Bovendien neemt de grijze druk in dit stadsdeel fors toe en is de vergrijzing in de sociale huurwoningen hier lager dan de vergrijzing in koopwoningen. De pilot zal duren tot 31 december 2021. 

Bij een positief resultaat zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om onze samenwerking met de gemeente kerkrade door te zetten en over heel Kerkrade uit te breiden.