Nieuws

Yvette Froeling: ‘Zuyd Hogeschool wordt steeds internationaler’

Ze is nu een half jaar directeur International Business and Communication (IBC) bij Zuyd Hogeschool: Yvette Froeling (51). Net zoals ze haar zoon Oliver (13) en dochter Maud (11) tweetalig heeft opgevoed (de twee spreken vloeiend Frans en Nederlands), wil ze dat ‘haar’ studenten bij Zuyd straks ook meertalig hun vleugels kunnen uitslaan.

Alles draait bij Froeling om die ene zin: ‘Het moet begrijpelijk zijn voor die ander’. Dat is het levensmotto van de directeur die na haar studie Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg haar loopbaan begon als communicatiespecialist. Ze schreef softwarehandleidingen. De taalaanbidster weet als geen ander dat goede communicatie en dienstverlening hand in hand gaan.

‘Laat je schoenzolen nooit zien!’

Met partner Carlo verhuisde ze vanuit Brabant naar de Ardennen en vond al gauw werk bij de Universiteit Maastricht. Hier heeft ze vijftien jaar met plezier gewerkt. Tot ze hoorde van een directeursvacature voor het communicatieve hart van Zuyd. Froeling wil dat haar studenten International Business and Communication (IBC) na Zuyd op hun klompen aanvoelen dat het bijvoorbeeld not done is als je je Aziatische of Arabische zakenpartner de rug toekeert. “Of, erger, dat je tijdens het gesprek je benen over elkaar legt waardoor die ander je schoenzolen ziet! Dat is zeer onbeleefd”, legt ze uit. The devil is in the detail als het om taal en communicatie gaat. Het zijn dit soort ogenschijnlijk kleine flaters waarmee je als bedrijf jezelf een miljoenendeal door de neus kunt boren.

‘Zeg niet meteen ‘je’ en ‘jij’’

Dichter bij huis, bij onze oosterburen, gelden ook andere etiquetteregels. “Duitsers hechten veel aan hiërarchie. Ze vinden Nederlanders al snel brutaal. Te direct. Meteen ‘je’ en ‘jij’ zeggen. Nou, daar moet je in Duitsland niet mee aankomen. Als je je van dit soort ongeschreven wetten niet bewust bent, heb je een probleem. Dus voor bedrijven die zaken doen met het buitenland, is het essentieel te weten hoe je jezelf presenteert. Onze studenten kunnen daarin als communicatie-experts een grote rol spelen in de Euregio en daarbuiten. We leren studenten de boodschap goed over te brengen naar de klant. Alles draait om communicatie, samenwerking, intercultureel en internationaal. Die vier elementen komen telkens terug en daar leer je als young professional bij Zuyd heel soepel tussen te schakelen.”

Euregio Maas-Rijn wil communicatiespecialisten

Froeling merkt dat bedrijven dit drommels goed weten. “Maastricht is qua ligging natuurlijk al een internationaal en Euregionaal georiënteerde stad. Veel bedrijven in de regio zijn daarom heel blij met onze studenten. Ze hebben baat bij communicatiespecialisten die hun talen spreken of ze zoeken uitstekende tolken. Veel IBC-studenten vinden na Zuyd in de regio werk bij bedrijven die wereldwijd opereren.” Met aandacht voor duurzaamheid via het nieuwe lectoraat Sustainable International Business, krijgt die handelsgeest een extra dimensie. Als toevoeging aan de talenknobbel van Zuyd wil Froeling ook minors ontwikkelen voor het Frans- en Duitstalig gebied.

Missie: ‘educating global minds’

De vier opleidingen van Froeling (International Business School Maastricht, de School of European Studies, de academie Oriëntaalse Talen en Communicatie (OTC) en de Vertaalacademie) delen eenzelfde missie: ‘educating global minds’. Studenten worden getraind verder te kijken dan hun neus lang is en dus verder dan de markt waarin ze straks werkzaam zijn.

Het toekomstbestendig maken van de vier IBC-opleidingen is Froelings grootste uitdaging. “Zorgen dat de aansluiting op de arbeidsmarkt goed is.” Als gevolg van corona had de kersverse directeur verwacht dat vooral internationale studenten even een jaar de kat uit de boom zouden kijken en zich niet zouden inschrijven bij Zuyd. “Ik was verrast dat we ondanks corona toch een behoorlijke internationale instroom hebben behouden. Het zit dus goed met het buitenlandse vertrouwen in Zuyd.” 

Grote interne passie bij Zuyd

Dat corona dit inzicht verschaft, is ook meteen het enige voordeel van de pandemie. “Door de lockdown ben ik amper op Zuyd geweest en heb ik nauwelijks studenten of collega’s in levenden lijve ontmoet. Alles verloopt digitaal. Geen informele momentjes bij de koffieautomaat. Als je dat moet inplannen is het zo geforceerd. Jammer, want ik ben wel een verbinder. Ik wil die relatie met mensen aangaan en van daaruit samen stappen zetten. Door corona heb ik nog een abstract beeld van Zuyd. Toch ben ik al onder de indruk van de grote interne passie die iedereen voelt voor hetgeen ze doen.”

Vertaalklussen en big spenders

Froelings hart ging sneller kloppen door het vertaallab van de Vertaalacademie. “Studenten krijgen meteen echte vertaalklussen van klanten. Geweldig om zo klaargestoomd te worden voor de praktijk. Op een universiteit zie je dit minder, terwijl dat pragmatische juist zo mooi is.” Een ander project waarvoor Froeling op het puntje van haar stoel ging zitten, is een onderzoek bij OTC voor de Bijenkorf. “Zij kregen de vraag uit te zoeken hoe de Bijenkorf Arabische big spenders aan zich kan verbinden. Dan moet je dus goed weten hoe je mensen moet benaderen en vooral hoe níet.”

Een echte spelverdeler

In haar vrije tijd klust Froeling in en rond haar huis in Olne, tussen Luik en Verviers, of ze wandelt met haar hond. Vóór corona stonden aanmoedigen bij hockeywedstrijden van haar kinderen en roeien ook wekelijks op de agenda. En paar jaar geleden stond ze zelf nog als middenvelder op het hockeygras. “Dat was echt mijn ding: in het midden als spelverdeler en de rest opjutten. Eigenlijk wat ik nu ook bij Zuyd doe”, lacht ze. Behalve aan taal en sport heeft ze haar hart verloren aan de natuur. Roeiend over de Maas tussen Maastricht en Eijsden kan ze helemaal in verrukking raken als pal naast haar opeens een reiger vanaf de oever krachtig klapwiekend opstijgt.

'Ik hoop in mijn domein juist een groei te realiseren'

In de toekomst van haar opleidingen bij Zuyd ziet ze net zo’n krachtige stijgende lijn. “De regio heeft te maken met een bevolkingskrimp. Maar ik hoop in mijn domein juist een groei te realiseren. Grenzen worden steeds minder relevant en als we door corona straks een combinatie krijgen van fysieke lessen en online, denk ik dat Zuyd steeds internationaler wordt waarbij de toegevoegde waarde voor de regio bepalend moet zijn. Aansluiten op de behoefte van de klant.” De wensen van de klant. Het is de rode draad door Froelings carrière. “Dienstverlening doe je nooit voor jezelf, maar omdat je klant er iets aan heeft.”

Curriculum Vitae

Yvette Froeling studeerde Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Afstudeeronderzoek in Cambridge gedaan en daarna is ze gaan werken:

•            ze begon als communicatiespecialist (softwarehandleidingen schrijven);

•            daarna heeft ze bij de Universiteit Maastricht het Center for European Studies (CES) aangestuurd;

•            aansluitend is ze bij de Universiteitsbibliotheek verantwoordelijk geweest voor de dienstverlening in de front-office en onder andere learning spaces ingericht op Tapijn en bij UM-Sport in Randwyck;

•            vervolgens kreeg ze een managementfunctie bij het Talencentrum. In 2019 ging het Talencentrum formeel samen met het CES en de Summer School, zodat deze drie entiteiten binnen het niet-reguliere onderwijs samen sterker konden optrekken;

•            met ingang van studiejaar ‘20/’21 is ze verantwoordelijk voor het volledige domein International Business & Communication waarvoor een duurzame strategie moet worden ontwikkeld met het oog op de positie en het profiel van de academies.