Nieuws

Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar bij de Open Universiteit

Prof. dr. Susan van Hooren wordt op 1 april benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie bij de Open Universiteit. Van Hooren blijft haar rol als lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën voor Zuyd Hogeschool tot het einde van dit academisch jaar vervullen. Ook vanuit haar nieuwe functie zal Van Hooren met Zuyd en de nationale vaktherapie-community blijven samenwerken.

Verder bouwen op fundament

De continuïteit van de lectoraatsactiviteiten wordt gedurende de resterende looptijd van het lectoraat − eind 2022 – in samenwerking met betrokkenen geborgd. Parallel daaraan wordt een plan opgesteld voor een nieuwe lectoraatsperiode en invulling van het lectoraat. Op deze wijze zal optimaal verder gebouwd worden op het stevige fundament dat door Van Hooren en haar lectoraatsleden is gelegd. In oktober 2018 had de Open Universiteit in samenwerking met Zuyd al een bijzondere leerstoel Vaktherapie ingesteld en was Van Hooren benoemd tot bijzonder hoogleraar. Sindsdien deelde zij beide functies. Haar benoeming onderstreepte het toenemend belang en de positieve ontwikkeling van vaktherapie als paramedische discipline en behandelvorm.


 

'Susan van Hooren veel betekend voor vaktherapieën'

Hedwig Darley, directeur Gezondheidszorg en Welzijn bij Zuyd: “Susan heeft in de bijna tien jaar dat zij bij Zuyd Hogeschool heeft gewerkt als lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën, ontzettend veel betekend voor het vakgebied vaktherapie in Nederland. Zo heeft zij mede bijgedragen aan het creëren van een stevige kennisbasis. Daarmee heeft Susan een belangrijk aandeel gehad in de landelijke erkenning en herkenbaarheid van vaktherapieën. Ook stond Susan mede aan de wieg van een academie die nu zeer goed op de kaart staat. Wij zijn Susan daarvoor zeer erkentelijk. Ook voor de wijze waarop zij studenten en docenten bij het onderzoek betrok en vanuit co-creatie en enthousiasme de verbinding met de praktijk en opleidingen regionaal en landelijk gestalte heeft gegeven. Wij wensen Susan veel succes toe bij de Open Universiteit en zullen de goede samenwerking op een andere wijze voortzetten.”

 

Lector en bijzonder hoogleraar

Prof. dr. Susan van Hooren (1976 Heerlen) studeerde Psychologie aan de Universiteit Maastricht en studeerde cum laude af aan de masteropleiding Seksuologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze promoveerde aan de Universiteit Maastricht op het gebied van cognitieve veroudering. In 2004 trad ze in dienst bij de Open Universiteit als universitair docent klinische psychologie. Vanaf januari 2012 combineerde ze dit docentschap met de aanstelling als Lector Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK), een landelijk lectoraat van zes hogescholen, waar Zuyd hogeschool penvoerder is. In 2017 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie (0,2 fte). Het was binnen Nederland de eerste leerstoel die zich richt op fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies. Als lector en bijzonder hoogleraar gaf ze leiding aan KenVak het landelijke kennisnetwerk van zes hogescholen op het gebied van Vaktherapie. Het netwerk werd in 2017 een coöperatie en groeide uit tot een samenwerking van zes hogescholen waarbinnen zo’n 20 tot 25 docent-onderzoekers en twee bijzonder lectoren actief zijn.

Lees ook het bericht van de Open Universiteit.