Nieuws
Nieuws

Marja van Dieijen-Visser nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool

Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool. Zij volgt prof. dr. Gerard Mols op die eind dit jaar het maximale aantal van twee zittingstermijnen heeft voltooid. Van Dieijen-Visser was tot aan haar afscheid, eind september 2020, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

De benoeming van Van Dieijen-Visser (1954) gaat in per 1 januari 2021 en kent een duur van vier jaar, tot 1 januari 2025, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is. Van Dieijen-Visser, van huis uit scheikundige, is vrijwel haar gehele loopbaan werkzaam geweest in de medische wetenschap en in het ziekenhuiswezen. Daarnaast beschikt zij over ruime ervaring als toezichthouder, onder meer in de zorg en het onderwijs.

Van Dieijen-Visser is unaniem door de Raad van Toezicht benoemd. Volgens de Raad van Toezicht is zij vanwege haar deskundigheid, ruime bestuurlijke ervaring en regionale verankering, als geen ander in staat om vanuit haar rol de ambities van Zuyd Hogeschool te helpen realiseren.