Nieuws
Nieuws

Nurhan Abujidi genomineerd voor Lector van het Jaar 2020

Dr. Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign bij Zuyd Hogeschool, is genomineerd voor de verkiezing van Lector van het Jaar 2020.

De verkiezing wordt georganiseerd door ScienceGuide (platform voor de verbinding van onderwijs, wetenschap en kennissector), ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en SURF (ICT-coöperatie van Onderwijs en Onderzoek). Volgens de drie organisaties staan lectoren “met één been in het onderwijs, en met het andere in de beroepspraktijk”, omdat zij praktijkgerichte kennis ontwikkelen. “Daarmee vormen ze niet zelden een motor van innovatie.” Het thema van de Lector van het Jaar-prijs 2020 is onderwijsinnovatie.

ScienceGuide over Nurhan Abujidi

Deze inzending loog er niet om: maar liefst vijftig betrokkenen – waaronder collega-lectoren – droegen lector Nurhan Abujidi (Smart Urban Redesign, Zuyd Hogeschool) voor als lector van het jaar. Uit de omvang en samenstelling van haar projecten werd de jury duidelijk: Abujidi is een verbinder pur sang.

Het lectoraat van Abujidi richt zich op de verbetering van leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving, zowel op technische als niet-technische wijze. Ze is nog maar twee jaar op weg, maar heeft al indrukwekkende projecten op haar naam staan.

Zo leidt Abujidi een groot multidisciplinair leefbaarheidsproject in de Maastrichtse wijken Mariaberg en Randwyck. In totaal zeshonderd studenten uit alle leerjaren en van acht uiteenlopende opleidingen – van ICT tot ergotherapie – werken aan vraagstukken rondom circulaire economie, klimaatadaptatie, sociale inclusie, publieke ruimte en vitaliteit. De gemeente, bedrijven en ook de Universiteit Maastricht, mbo-instellingen en meerdere buitenlandse universiteiten zijn betrokken. Dit is ongeëvenaard, en te danken aan een enorme hoeveelheid energie, deskundigheid, leiderschap en organisatievermogen, zeggen meerdere mensen in de voordracht.

Abujidi’s interprofessionele manier van werken heeft bovendien geïnspireerd tot de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvorm bij Zuyd Hogeschool. Haar Urban Living Labs – leerwerkomgevingen – brengen studenten samen met veel partijen, disciplines én burgers om op innovatieve wijze grootstedelijke vraagstukken aan te pakken. De Living Labs worden nu ook voor andere vraagstukken ontwikkeld.”

Klimaattafel Tweede Kamer

In maart 2019 was Abujidi een van de genodigden die in de Tweede Kamer aanschoven bij een rondetafelgesprek onder leiding van Diederik Samsom, te weten de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’. Zij was de enige afgevaardigde van een hogeschool. Samen met andere experts van universiteiten, bedrijven en maatschappelijke partijen ging Abujidi in deze hoorzitting met de commissieleden in gesprek over de uitkomsten van deze klimaattafel. De klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ is een van de vijf klimaattafels die in 2018 door het kabinet zijn opgericht om de benodigde maatregelen te bespreken teneinde in 2030, als onderdeel van het Energieakkoord, de uitstoot van CO2 met minimaal 49% terug te dringen.

Bekendmaking winnaar 28 mei

Via een webinar geven de drie genomineerde lectoren op 28 mei 2020 om 11 uur een korte presentatie van hun onderzoek en vertellen ze hoe ze daarmee het onderwijs innoveren. Deze is voor iedereen toegankelijk. Hierbij delen ze concrete tips die eenieder direct kan toepassen in de eigen context. Gedurende de webinar is er ruimte om de lectoren vragen te stellen. Aan het einde van de bijeenkomst wordt de winnaar op feestelijke wijze bekendgemaakt.