Nieuws
Nieuws

Lector Nurhan Abujidi deelneemster aan klimaatgesprek ‘Gebouwde omgeving’ Tweede Kamer

Dr. Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign bij Zuyd Hogeschool, is uitgenodigd door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer om op donderdag 28 maart 2019 in Den Haag deel te nemen aan een rondetafelgesprek met betrekking tot de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’. Het rondetafelgesprek is het eerste in een reeks van zeven en staat onder leiding van Diederik Samsom.

Visie op gebouwde omgeving

Samen met andere experts van universiteiten, bedrijven en maatschappelijke partijen zal Nurhan Abujidi in deze hoorzitting met de commissieleden in gesprek gaan over en haar visie geven op de uitkomsten van de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’. Deze klimaattafel is een van de vijf klimaattafels die in 2018 door het kabinet zijn opgericht om de benodigde maatregelen te bespreken teneinde in 2030, als onderdeel van het Energieakkoord, de uitstoot van CO2 met minimaal 49% terug te dringen. Nurhan Abujidi – een bekende specialist in binnen- en buitenland op het gebied van de verbetering van de leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving – is de enige afgevaardigde van de Nederlandse hbo-instellingen.

Agenda

Bij aanvang van het rondetafelgesprek krijgt iedere deelnemer de gelegenheid zich voor te stellen en zijn/haar visie over het gespreksonderwerp uiteen te zetten. Daarna wisselen de commissieleden en de genodigden met elkaar van gedachten. De bijeenkomst is openbaar. Het rondetafelgesprek vindt van 10.00 – 14.00 uur plaats in De Troelstrazaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Het gesprek is tevens live te volgen via de gratis app Debat Direct en een livestream van de Tweede Kamer. 

Smart Urban Redesign

Het lectoraat Smart Urban Redesign (SURD) van de faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd draagt met zijn onderzoek bij aan het realiseren van een vitale, CO2-neutrale en circulaire woonomgeving in de stadsregio Parkstad Limburg. Daarnaast draagt het lectoraat met zijn onderwijsactiviteiten in de opleiding Built Environment bij aan de scholing van aankomende professionals die nieuwe bouwconcepten en processen kunnen bedenken, vormgeven en uitvoeren. SURD geeft hieraan invulling in drie programmalijnen, te weten: Urban transformation, Sustainable energy in the built environment en de programmalijn Circular building technology.