Nieuws
Nieuws

Geslaagden voortgezet onderwijs onverminderd welkom bij Zuyd; extra begeleiding reeds gepland

Minister Slob van onderwijs heeft vandaag bekendgemaakt dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet doorgaan. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De minister heeft er meermaals gewezen op gewezen dat dit diploma een volwaardig diploma zal zijn. Geslaagden in het voortgezet onderwijs blijven onverminderd welkom bij Zuyd Hogeschool.

De minister heeft het besluit genomen samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. In het overleg met de ministers van onderwijs, is door de Vereniging Hogescholen (VH) aangegeven dat de hogescholen het besluit volgen. Net als Zuyd, is de VH van mening dat er aandacht moet zijn voor begeleiding van de aankomende studenten en, meer in het algemeen, de zorg voor een goede overgang tussen voortgezet onderwijs en het hbo.

De aandacht voor begeleiding van aankomende studenten stond bij Zuyd juist al hoog op de agenda. Voortvloeiend uit het programma Succesvol Studeren en als onderdeel van de Kwaliteitsafspraken, krijgen nieuwe studenten bij Zuyd in het komende studiejaar sowieso al extra begeleiding. Juist tijdens de eerste honderd dagen van hun studie om de overgang van voortgezet onderwijs naar hbo of van mbo naar hbo beter te laten verlopen. Dit sluit ook aan bij de strategie van Zuyd waarin de ontwikkeling van de student centraal staat.

Lees hier het persbericht van het ministerie van OCW.