Nieuws
Nieuws

Minister van OCW kent 54 miljoen euro extra toe aan Zuyd Hogeschool

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent 54 miljoen euro extra financiering aan Zuyd Hogeschool toe. De extra middelen worden vooral geïnvesteerd in de ontwikkeling van de studenten. De toekenning is het resultaat van de positieve beoordeling door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) van de plannen die Zuyd hiervoor heeft voorgesteld. De zogenaamde kwaliteitsmiddelen worden toegekend voor en verdeeld over een periode van zes jaar.

Verbinding van student met de regio

Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd, is uiteraard blij met de extra middelen. “De afgelopen periode hebben we samen met vertegenwoordigers van onze docenten en studenten, én met het werkveld intensief nagedacht over de beste manier waarop Zuyd als hogeschool, de ontwikkeling van onze studenten tot voor onze regio relevante beroepskrachten nog beter kan ondersteunen. Het is goed om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen zijn beloond. Met dit besluit van de minister kunnen we vol overgave verder bouwen aan deze belangrijke opgave.”

Ontwikkeling van de student en onderwijskwaliteit

Erkenning van de kwaliteit van het onderwijs bleek het afgelopen jaar ook uit de positieve scores van de studentenenquêtes en de verdubbeling van het aantal topopleidingen bij Zuyd. Onderdeel van het huidige Kwaliteitsplan is dat studenten nog betere begeleiding krijgen tijdens de eerste honderd dagen, stages en bij de eindfase van hun studie bij het afstudeertraject. Ook zal Zuyd investeren in meer ruimtes en faciliteiten voor studenten om multidisciplinair samen te werken, en het inrichten van digitale toetsvoorzieningen en nieuwe doorstroomprogramma’s naar vervolgonderwijs. Daarnaast zal een deel van de middelen worden ingezet om de kleinschaligheid van het onderwijs bij Zuyd in stand te houden.

Gevolg van leenstelsel

De extra middelen om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, de zogenaamde kwaliteitsmiddelen, komen beschikbaar door het wegvallen van de studiefinanciering voor studenten en de invoering van het leenstelsel in 2015. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onder meer de Vereniging Hogescholen hebben afgesproken dat elke hogeschool een plan moet maken waarin staat hoe zij de vrijgekomen middelen inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft het Kwaliteitsplan van Zuyd Hogeschool in november 2019 positief beoordeeld. Met de recente beslissing van de minister van OCW is de toekenning van de middelen aan Zuyd definitief. In 2022 vindt beoordeling van de voortgang plaats en in 2024 wordt het plan geëvalueerd.

Klik hier voor het plan Kwaliteitsafspraken, waarin staat beschreven hoe de extra middelen door de hogeschool worden ingezet.