Nieuws
Nieuws

In memoriam: Jan Tindemans

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van drs. J.J.M. (Jan) Tindemans (11 februari 1950 – 4 januari 2020). Als faculteitsdirecteur van de toenmalige Bibliotheek- en Documentatieacademie en, later, vanaf 2006 tot begin 2014, als lid van de Raad van Toezicht, heeft Jan een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Zuyd Hogeschool. Ook vanuit zijn rol van, onder meer, oud-bestuursvoorzitter van Maastricht-Aachen Airport en oud-gedeputeerde bij de provincie Limburg, heeft Jan veel betekend voor onze samenleving. Wij bewaren goede herinneringen aan de inzet van Jan en zijn persoon, en wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Prof. dr. Gerard Mols, voorzitter Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
Dr. Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool