Nieuws
Nieuws

Twee onderzoeken Zuyd genomineerd voor RAAK-award

Niet één, maar twee onderzoeksprojecten van Zuyd Hogeschool zijn dit jaar genomineerd voor de RAAK-award 2019. Dit is de belangrijkste prijs in Nederland voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Het gaat om de projecten ‘Moleculair design van hoogwaardige materialen voor 3D-printen’van het lectoraat Material Sciences en om ‘De kracht van het onbewuste leren 2.0’ van het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen. In totaal zijn zes projecten geselecteerd uit 26 inzendingen. Zuyd is de enige hogeschool met twee nominaties.

3D-printen van hoogwaardige materialen

3D-printen staat vol in de aandacht omdat het de mogelijkheid biedt elke gewenste vorm te maken. Het grote nadeel op dit moment is dat de eigenschappen van de (polymere) producten vaak ondermaats zijn. Dit beperkt het toepassingsgebied. Bij ‘Moleculair design van hoogwaardige materialen voor 3D-printen’ staat de vraag centraal 
hoe polymeren qua moleculaire structuur ontworpen moeten worden, zodat de mechanische eigenschappen van de geprinte objecten verbeteren. Doel is dat deze nieuwe materialen ingezet kunnen worden bij het 3D-printen van hoogwaardige producten. Bijvoorbeeld schedelimplantaten en borstprotheses in de medische wereld, en bijvoorbeeld lichtgewicht raamkozijnen in de bouw. Dit met een acceptabele printsnelheid. Projectleider is dr. ir. Tosca van Hooy, senior docent-onderzoeker bij Zuyd.

Kracht van onbewust leren

Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische handelingen – zoals lopen – opnieuw leren. In 'De kracht van het onbewuste leren 2.0' staat centraal hoe je onbewust (dus zonder verbale instructies) weer kunt leren lopen, bijvoorbeeld via technologische hulpmiddelen. Dit levert goede resultaten op, zeker voor mensen die ook hinder ondervinden op cognitief vlak na hun beroerte. Aan het project zijn twee promotieonderzoeken verbonden waarvan een reeds is afgerond door Melanie Kleynen. Zij ontving hiervoor de WCF Proefschriftprijs 2019. Projectleider is dr. Susy Braun, lector Voeding, Leefstijl en Bewegen.

Over de RAAK-award

De RAAK-award is de belangrijkste prijs in Nederland voor praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen. De prijs is in het leven geroepen door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), dat onderdeel is van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Regieorgaan SIA heeft als opdracht het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, in de publieke sector en in het onderwijs van de hogescholen stimuleert. In 2018 won het onderzoek ‘Sociale robots in de zorg’ van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van Zuyd al de publieksprijs en behaalde de derde prijs van de vakjury.

Publiek kan meestemmen

De RAAK-award is een vakjuryprijs en kent ook een publieksprijs. Voor de publieksprijs kan gestemd worden tot begin november. Ga daarvoor naar de Facebook-pagina van de RAAK-award. De winnaars worden donderdag 14 november bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse SIA-congres in Nieuwegein.

Onderzoeksresultaten toegepast in praktijk

Met 24 lectoraten, 5 bijzondere lectoraten, Centers of Expertise, verschillende praktijklaboratoria en diverse samenwerkingsverbanden – bijvoorbeeld met de Brightlands-campussen en kennisinstellingen – hecht Zuyd groot belang aan praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek van Zuyd is geïntegreerd in het onderwijs, terwijl het onderwijs van Zuyd verankerd is in de praktijk. Het onderzoek wordt meestal gezamenlijk uitgevoerd door studenten, (docent)onderzoekers, lectoren én bedrijven en instellingen. Daarmee wordt zo veel mogelijk geborgd dat de resultaten van de onderzoeken daadwerkelijk in praktijk toegepast worden.

Monique Lexis nam in 2018 de publieksprijs en derde prijs van de vakjury in ontvangst voor het project Sociale robots in de zorg