Nieuws
Nieuws

Boekpresentatie en afscheid Kitty Kwakman tijdens symposium ‘Succesvol Studeren’

Vandaag vond bij Zuyd Hogeschool het symposium ‘Succesvol Studeren’ plaats. Tijdens dit symposium nam dr. Kitty Kwakman afscheid van Zuyd. Kitty is acht jaar lid geweest van het College van Bestuur van Zuyd met in haar portefeuille, onder andere, de onderwerpen onderwijs en onderzoek.

Programmatische aanpak studiesucces

Zuyd heeft de nadrukkelijke ambitie om het studiesucces van haar studenten te optimaliseren. Dit is een complex vraagstuk. Daarom heeft Zuyd ruim drie jaar geleden gekozen voor een programmatische aanpak. Een aanpak samen met studenten, docenten, interne onderwijsspecialisten, teamleiders, directeuren en bestuurders. En een aanpak, gefocust op een wezenlijk element van het onderwijs: een studeerbaar curriculum. Zo komt de focus automatisch te liggen op de studie-uitval die de hogeschool wél kan beïnvloeden. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie in de vorm van vijf sleutels voor een studeerbaar curriculum: programmering, toetsing, actief leren, onderwijsklimaat en teamwerk. De eerste bevindingen en ervaringen met dit programma Succesvol Studeren zijn (erg) positief.

Bevindingen

Deze wetenschappelijke evidentie bleek een belangrijke factor in het succes van het programma tot nu toe. Daarbij is van groot belang gebleken dat Zuyd een eigen onderwijskundig lectoraat heeft: Professionalisering van het Onderwijs met als lector Marcel van der Klink. Ook is het belang duidelijk geworden van betrokkenheid van alle teamleden bij de realisatie van een studeerbaar curriculum. Dus zowel directeuren, teamleiders als het gehele docententeam en andere betrokkenen.

Boek ‘Een ander hoe – Studiesucces als veranderproces’

Tijdens het symposium vindt de presentatie plaats van het boek ‘Een ander hoe – Studiesucces als veranderproces’. Dit boek gaat over de ervaringen en lessons learned van Zuyd uit het programma Succesvol Studeren. Het boek is geschreven en samengesteld door Kitty Kwakman (voormalig lid College van Bestuur), Annemarie Mars (veranderkundige – For a Change), Nicolle Theunissen (programmamanager Succesvol Studeren) en Marcel van der Klink (lector Professionalisering van het Onderwijs). Het boek zal door Kitty Kwakman overhandigd worden aan haar opvolger, prof. dr. Saskia Brand-Gruwel. Saskia is per 1 september benoemd tot lid van het College van Bestuur van Zuyd.

Voor eenieder beschikbaar

Binnen Zuyd staan vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs van oudsher volop op de agenda. Mede daarom biedt Zuyd dit boek in digitale vorm kosteloos aan aan eenieder die interesse heeft in het onderwerp Succesvol Studeren.