Nieuws
Nieuws

Studenten Applied Science leren in nieuw onderwijsconcept

Brightlands Chemelot Campus en Zuyd Hogeschool hebben een overeenkomst ondertekend voor het gebruik van Brighthouse door studenten van de eerste twee studiejaren van de opleiding Applied Science. Brighthouse is een nieuwe innovatieve leer-werkomgeving, gelegen op de Chemelot campus, waar vanaf september 2019 elk studiejaar nog eens 100 extra studenten van Zuyd les krijgen in de beroepspraktijk. Dit bovenop de derde en vierdejaarsstudenten die al bij Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) op de campus studeren.

Verbinding studenten met werkomgeving en regio

De nauwere verbinding tussen Brightlands Chemelot Campus en Zuyd zal de relatie tussen studenten en hun toekomstige werkomgeving, en daarmee de regio Limburg en de Euregio Maas-Rijn, naar verwachting verder versterken. Studenten krijgen nu gedurende hun gehele opleiding te maken met thema’s en een praktijkomgeving, die wezenlijk zijn voor dit gebied. Ze werken immers met en voor bedrijven die essentieel zijn voor de economische en innovatieve kracht van Limburg en de Euregio. Ze passen hun kennis toe in relevante en eigentijdse vraagstukken in het domein Applied Science. Bovendien leren studenten en bedrijven elkaar al in een vroegtijdig stadium kennen. Dat vergroot de kans op een ‘match’ tussen toekomstige werknemer en werkgever, en verbindt daarmee jong talent aan deze regio.

Kleinere groepen en beroepspraktijk

De opleiding Applied Science van Zuyd werkt continu aan de verbetering en versterking van de kwaliteit van haar onderwijs en onderwijsconcepten. De mogelijkheden vanuit Brightlands Chemelot Campus helpen om deze ambitie te realiseren. Lessen vinden plaats in kleinere groepen waardoor de band tussen student en docent wordt versterkt en er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Studenten en docenten geven samen richting aan het onderwijs in een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in de inspirerende en motiverende omgeving van de beroepspraktijk met als resultaat: jonge, in de praktijk opgeleide professionals die enthousiast en met vertrouwen hun toekomst in het (bio)chemische moleculaire domein kunnen vormgeven. Het werkveld is breed en afwisselend. Afgestudeerden komen bijvoorbeeld terecht in de geneesmiddelenindustrie, chemische industrie of voedingsmiddelenindustrie. Maar ook bij waterschappen, ziekenhuizen, universiteiten en overheidsinstellingen.

Brighthouses op Brightlands Chemelot Campus feestelijk geopend op 24 mei

De afgelopen periode is bijzonder hard gewerkt op de Brightlands Chemelot Campus aan twee nieuwe gebouwen, de zogenaamde Brighthouses. Wie de campus wel eens bezoekt heeft de bouwdrukte rechts van Gate 2 ongetwijfeld meegemaakt. Op vrijdag 24 mei was het eindelijk zover: de Brighthouses zijn feestelijk geopend. Wat is zo bijzonder aan de Brighthouses? Studenten van leerjaar 1 en 2 van de opleiding Applied Science van Zuyd Hogeschool gaan hier hun praktijklessen volgen, binnen het ecosysteem waar jong talent op de toekomst in het domein chemie wordt voorbereid. De opleiding Applied Science legt zich onder meer toe op de (bio)chemische moleculaire wetenschap.

Niet alleen studenten en docenten gaan in deze prachtige onderwijsomgeving aan de slag. Ook een groot aantal bedrijven vindt onderdak in de Brighthouses, waardoor onderwijs en bedrijfsleven letterlijk dichter bij elkaar komen. Studenten van leerjaar 3 en 4 van de opleiding deden hun minor al compleet bij CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs).

De opening op 24 mei kende een formeel deel waarin de mensen zijn uitgenodigd die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de Brighthouses. Daarna was er ‘Open huis’ en kon iedereen die geïnteresseerd was een kijkje komen nemen.