Nieuws
Nieuws

Inauguratie Roger Bemelmans lector Data Intelligence

Op 7 juni 2019 spreekt Roger Bemelmans, lector Data Intelligence, zijn inaugurele rede uit. Vanaf 12.45 uur begint het programma op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Behalve de lectorale rede van Bemelmans spreken de professoren Harro van Lente (Universiteit Maastricht) en Pieter Jonker (TU Delft). Tussendoor kun je kennismaken met de projecten waar promovendi en studenten ICT mee bezig zijn.

Belang data intelligence

Aan de vooravond van de vierde industriële revolutie digitaliseert de maatschappij in rap tempo en die digitalisering zal alleen maar verder toenemen. Inmiddels zijn veel processen in het dagelijks leven – zowel zakelijk als privé – in meer of mindere mate gedigitaliseerd. Ga maar na: betalingen verlopen via pin, communicatie via digitale tekst- en videoberichten, actuele routebeschrijvingen krijg je met hulp van satellieten en grote hoeveelheden persoonlijke informatie deel je via sociale media. Al die digitalisering zorgt ook voor nieuwe uitdagingen: de omvang van alle data groeit exponentieel. Elke twee jaar verdubbelt de capaciteit. Die enorme overvloed aan data zorgt ervoor dat je vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Data intelligence dient daarmee een groter maatschappelijk doel: nieuwe diensten en producten ontwikkelen waarbij bruikbaarheid, relevantie, veiligheid, betrouwbaarheid, integriteit en duurzaamheid kernwaarden zijn.

Focus op maatschappelijke relevantie

Het lectoraat wil met zijn praktijkgericht onderzoek vooral een steentje bijdragen aan urgente maatschappelijke kwesties in de domeinen zorg, onderwijs en gebouwde omgeving. Innovaties aanjagen binnen de (EU)regio. Het lectoraat is derhalve (net als de derde en vierdejaarsstudenten ICT) gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus. De campus is een innovatieve community waar wetenschappers, ondernemers, studenten en investeerders samenwerken en richt zich primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten.
 

Over Roger Bemelmans

Roger Bemelmans is als lector verbonden aan het lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool. Bemelmans rondde zelf de opleiding Informatica aan de HTS (voorloper van Zuyd) af om vervolgens aan Maastricht University de opleidingen Kunstmatige Intelligentie (Bachelor) en Bedrijfswiskunde (Masters) succesvol af te ronden. Bemelmans werkt sinds 1998 bij Zuyd, waar hij binnen de faculteit ICT diverse rollen bekleedde: van practicumdocent en curriculumontwikkelaar tot afstudeerbegeleider. In 2015 promoveerde Bemelmans op het onderwerp Technologie in de Zorg, waarbij hij de effectiviteit van robots in de dementiezorg onderzocht.