Nieuws

Bachelorstudiengang Ergotherapie al twintig jaar gewaardeerde opleiding onder Duitse studenten

Precies 20 jaar geleden behaalden de eerste 25 Duitse studenten hun bachelordiploma Ergotherapie aan de daarvoor speciaal bij Zuyd Hogeschool (destijds Hogeschool Limburg geheten) opgezette ‘Bachelorstudiengang Ergotherapie’. Op 5 april 2019 viert deze opleiding haar 20-jarig bestaan met een ‘Alumnitag’ waarvoor alle Duitse alumni die gedurende die 20 jaar afstudeerden zijn uitgenodigd. Kennelijk voorziet deze speciaal voor Duitse studenten opgezette ‘Bachelorstudiengang’ in een behoefte, want sindsdien groeide het aantal studenten voor deze opleiding en weten studenten uit heel Duitsland deze Bachelorstudiengang van Zuyd ook nu nog steeds te vinden.

Mieke le Granse en Jet Lancee, twee docenten Ergotherapie van het eerste uur, hebben in 1999 aan de wieg gestaan van de Bachelorstudiengang Ergotherapie. De opleiding, bedoeld als tussenoplossing voor een opleiding ergotherapie in Duitsland (die er destijds nog niet was), ontwikkelde zich vanwege de specifieke vakinhoud als volwaardige en erkende ‘leverancier’ van ergotherapeuten voor heel Duitsland. In 1999 ging de Bachelorstudiengang van start met 25 studenten, in het daaropvolgende jaar kwamen er 40 studenten en dat aantal bleef in de jaren daarna groeien met gemiddeld 80 studenten per jaar. Momenteel komen jaarlijks tussen de 60 en 70 Duitse studenten naar Zuyd Hogeschool in Heerlen om de Bachelorstudiengang Ergotherapie te volgen.

Kwaliteit

Vanuit eerste contacten met de beroepsorganisatie in Duitsland werd de oprichting van de Duitse Bachelorstudiengang Ergotherapie bij Zuyd een feit en voorziet de opleiding in een behoefte. Vanwaar die belangstelling voor de Bachelorstudiengang Ergotherapie? Twintig jaar geleden bestond er nog geen academische bacheloropleiding voor ergotherapie in Duitsland. Inmiddels is deze er wel, maar kiezen Duitse studenten er vanwege de gevestigde reputatie en kwaliteit vaak voor om de Bachelorstudiengang bij Zuyd Hogeschool in Heerlen te volgen. De voertaal in de lessen is Duits.

Erkend bachelordiploma

In 2006 is het onderwijsprogramma van een jaar verlengd tot anderhalf jaar (voltijd) en wordt nog meer de nadruk gelegd op de overdracht van theorie naar praktijk. Inhoud en didactiek van de opleiding worden voortdurend aangepast aan de meest recente wetenschappelijke kennis en inzichten. Sinds 2003 is er eveneens een deeltijdvariant voor Duitse ergotherapeuten die al geruime tijd in het werkveld werkzaam zijn en alsnog een erkend bachelordiploma willen halen.

Learning community

Het werkveld van de ergotherapeut bestrijkt een breed gebied: van eigen ergotherapiepraktijk tot werken in interdisciplinair verband. Van werken in ziekenhuizen en verpleegtehuizen tot revalidatiecentra, psychiatrische instellingen of instellingen voor mensen met een geestelijke of lichamelijk beperking. Studenten maken tijdens de opleiding deel uit van een learning community die bestaat uit medestudenten, professionals uit het werkveld en docenten. En verder maakt de opleiding deel uit van een internationaal netwerk op het gebied van professionalisering van de ergotherapie en worden de nieuwste (technologische) ontwikkelingen op het vakgebied op de voet gevolgd.

Docenten met onderzoeks- en praktijkervaring

Inmiddels zijn er ruim 1.500 Duitse studenten afgestudeerd aan de Bachelorstudiengang Ergotherapie van Zuyd en is het docententeam flink uitgebreid. Regelmatig verzorgen gastdocenten colleges. Vrijwel alle docenten hebben een masteropleiding gedaan en ruimschoots onderzoeks- en praktijkervaring. In september 2014 werd de afstudeertitel ‘Bachelor of Health in Occupational Therapy’ in ‘Bachelor of Science in Occupational Therapy’ gewijzigd.

Alumnidag in teken 20-jarig bestaan

Op 5 april 2019 heeft de Bachelorstudiengang Ergotherapie haar 20-jarig bestaansfeest gevierd tijdens een speciale Alumnitag. Alle alumni kunnen samen met Mieke le Granse en Jet Lancee herinneringen ophalen tijdens het 20-jarig bestaansfeest, dat wordt gevierd bij Zuyd Hogeschool in Heerlen. 

Drie gerenommeerde ergotherapeuten, afkomstig uit drie continenten, maken hun opwachting tijdens een speciaal jubileumprogramma: Dr. Madeleine Duncan, Associate Professor, University of Cape Town, Zuid-Afrika, Dr. Kit Sinclair, voormalig voorzitter WFOT, visiting professor Hong Kong en de Filippijnen en Dr. Jennifer Creek, auteur van talrijke publicaties in Groot-Brittannië. Het jubileumsymposium staat in het teken van ergotherapie voor mensen met een sociale achterstand.