Nieuws
Nieuws

Saskia Brand-Gruwel benoemd als lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool

De Raad van Toezicht heeft de benoeming bekend gemaakt van prof. dr. Saskia Brand-Gruwel (1964) als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Per 1 september 2019 neemt zij de portefeuille Onderwijs en Onderzoek over van dr. Kitty Kwakman, die na ruim twee zittingstermijnen een nieuwe uitdaging aangaat.

Saskia Brand-Gruwel is haar gehele carrière werkzaam in het hoger onderwijs en heeft diverse onderwijs-, onderzoeks- en managementrollen vervuld. Saskia: “Samen werken aan ‘state-of-the-art’ en eigentijds onderwijs, zodat we onze studenten kunnen helpen hun dromen voor de toekomst waar te maken, dat vind ik een mooie uitdaging en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Saskia Brand-Gruwel is benoemd op unanieme voordracht van een benoemingsadviescommissie met onder meer vertegenwoordigers van medewerkers en studenten, met positief advies van de Centrale Medezeggenschapsraad. “Dit tekent het vertrouwen in haar persoon”, aldus prof. dr. Gerard Mols, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Saskia heeft een heldere, aansprekende visie op (hoger) onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg, die zij weet om te zetten in adequaat onderwijskundig leiderschap. Ook op het gebied van het managen van kennisintensieve organisaties, met name binnen het domein van onderwijs en onderzoek, heeft zij haar sporen verdiend.”

Saskia Brand-Gruwel is sinds 2012 hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit (OU) in Heerlen. Vanaf 2015 tot heden bekleedt zij - eveneens bij de OU - tevens de functie van decaan van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen. Daarnaast is zij (bestuurs)lid van diverse onderwijs- en onderzoekgerelateerde commissies en adviesraden. Voor 2012 heeft zij verschillende andere functies in het hoger onderwijs bekleed, onder meer als universitair (hoofd)docent, opleidingsdirecteur en als curriculumontwikkelaar. Saskia studeerde en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit Onderwijskunde. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Heerlen.