Nieuws

Zuyd-studenten winnen Innovatieprijs Logopedie 2018 met SpreekTour-app

Met de door hun ontwikkelde SpreekTour-app hebben Koen van Tok, Anna Krispin en Marit Welten op 30 november de landelijke Innovatieprijs Logopedie 2018 gewonnen. De drie logopediestudenten van Zuyd Hogeschool hebben een app ontwikkeld waarmee gewerkt kan worden aan de uitspraak van Nederlandse klanken. Dit is met name interessant voor mensen van niet-Nederlandse afkomst, aangezien zij doorgaans een accent hebben waardoor ze discriminatie kunnen ervaren binnen de maatschappij.

Gemiddeld vestigen zich 600 migranten per dag in Nederland. Van hen wordt verwacht dat zij zich snel verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands. Mensen met een accent zijn echter minder goed verstaanbaar en ervaren discriminatie binnen de maatschappij.

SpreekTour app

In het taalonderwijs bestaat nauwelijks aandacht voor een correcte uitspraak van klanken. Daarom ontwikkelden Zuyd-studenten Koen van Tok, Anna Krispin en Marit Welten de app SpreekTour, die in tegenstelling tot reeds bestaande apps de gelegenheid biedt om multisensorisch (luisteren-mondbeeld kijken-nazeggen) te werken aan de uitspraak van Nederlandse klanken. Terwijl de SpreekTour app-gebruiker een tour maakt door Nederland, wordt er op een interactieve manier kennis opgedaan over de uitspraak van de Nederlandse klanken. De uitleg en instructies zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Arabisch.

Maatschappelijke relevantie

De jury is van mening dat de logopediestudenten met de SpreekTour-app een app hebben ontwikkeld van grote maatschappelijke relevantie. Er bestaat wel een app waarbij je je uitspraak kunt vergelijken met die van jezelf, maar die laat geen mondbeelden zien, die specificeert niet zo precies in klanken en er is ook geen uitleg over klankrealisatie. Een originele toepassing om via de smartphone multisensorisch te werken aan de uitspraak. Voor zover bekend is dit nog niet eerder gedaan. Het product is goed toepasbaar in de logopedische praktijk. Het kan onder andere worden ingezet om immigranten te ondersteunen bij het meester worden van de Nederlandse taal, maar ook breder voor mensen met uitspraakproblemen in het algemeen. Vooral de visuele ondersteuning is een meerwaarde bij het verbeteren van de uitspraak. De app past goed in de zelfregie en participatie van de cliënt. Logopedisten die werken met anderstaligen kunnen deze app gebruiken. 

De Innovatieprijs Logopedie

Met de Innovatieprijs Logopedie 2018 hebben Koen van Tok, Anna Krispin en Marit Welten professionele ondersteuning én een startbudget gewonnen, zo kunnen ze hun idee uitwerken tot een succesvol product voor de praktijk.

Dit jaar is de Innovatieprijs Bachelor Logopedie voor de tweede keer uitgereikt door de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL). De innovatieprijs wordt toegekend aan een innovatief product of aan een innovatieve dienst van logopediestudenten, gemaakt in het kader van afstudeerwerk, een minor of een stage. Met deze innovatieprijs willen de NVLF en het LOOL innovaties op het gebied van logopedie te stimuleren.

SpreekTour-app

Bekijk de posterpresentatie over de SpreekTour-app.