Nieuws
Nieuws

Vluchtelingen ontvangen eerste pre-bachelor certificaten uit handen van wethouder Schmitz

Een groep van zeventien statushouders heeft de eerste certificaten overhandigd gekregen voor het succesvol afronden van de nieuwe pre-bachelor opleiding voor vluchtelingen bij Zuyd Hogeschool. De certificaten zijn donderdag 12 juli uitgereikt door mevrouw Kim Schmitz, wethouder van de gemeente Sittard-Geleen, tijdens een feestelijke bijeenkomst in onderwijs- en cultuurgebouw Ligne in Sittard. De pre-bachelor is een éénjarig traject voor vluchtelingstudenten ter voorbereiding op het volgen van een opleiding op het hbo in Nederland.

Reguliere opleiding

De zeventien studenten beginnen in september 2018 aan een reguliere Nederlandstalige voltijdsbacheloropleiding bij Zuyd. De geslaagden hebben vooral gekozen voor een opleiding op ICT- en techniekgebied. Het aantal openstaande vacatures in Limburg op ICT- en techniekgebied is hoog en moeilijk te vervullen, vooral op hbo- en universitair niveau. De verwachting is dat de studenten na afronding van hun bacheloropleiding snel een passende baan zullen vinden. 

Participatie en zelfredzaamheid van inwoners 

“Als gemeente zijn wij ontzettend trots op de geleverde prestaties van deze bijzondere leerlingen. Ze zijn bereid geweest om te investeren in hun toekomst en hebben deze kans − die Zuyd Hogeschool en de gemeente Sittard-Geleen hun hebben geboden − ten volste benut. Met de afronding van de pre-bachelor is een fundament gelegd voor hun toekomst. En dat is precies waar Sittard-Geleen voor staat: participatie van inwoners en bevordering van hun zelfredzaamheid. Proficiat aan allen die dit traject tot een succes hebben gemaakt,” aldus wethouder Kim Schmitz, die onder meer integratiebeleid in haar portefeuille heeft. De pre-bachelor opleiding voor vluchtelingen is het afgelopen studiejaar gecoördineerd door de Nieuwste Pabo in Sittard na een intensieve voorbereiding. Vanaf komend studiejaar vindt de pre-bachelor opleiding plaats onder regie van de faculteit Sociale Studies en Educatie van Zuyd. 

Nieuwe aanmeldingen 

De pre-bachelor opleiding duurt één jaar en kent een intensief programma met onder meer Nederlandse taallessen, werkbezoeken en trainingen op het gebied van 21st century skills, presenteren en samenwerken. In totaal zijn 26 statushouders in september 2017 aan de eerste pre-bachelor opleiding begonnen; zeventien van hen hebben de eindstreep gehaald en dus het certificaat ontvangen. Als gevolg van het succes van de eerste opleiding hebben zich tot op heden inmiddels 25 nieuwe studenten aangemeld voor deelname aan de volgende pre-bachelor opleiding in het studiejaar 2018-2019. 

Potentieel en talenten benutten 

De pre-bachelor is een van de initiatieven die zijn voortgekomen uit het centrale vluchtelingenbeleid van Zuyd, dat medio 2016 van start is gegaan. Een van de uitgangspunten daarbij is dat Zuyd het als grote onderwijsinstelling en werkgever in de regio van belang vindt om het potentieel van statushouders optimaal te benutten. Door het tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten en de vele openstaande vacatures in de regio is het noodzakelijk om de talenten van ieder individu zo veel mogelijk te ontwikkelen en in te zetten. Om dit te realiseren werkt Zuyd nauw samen met andere onderwijsorganisaties, COA, Vluchtelingenwerk, diverse gemeentes en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF. Het afgelopen jaar hebben meerdere statushouders stage gelopen bij Zuyd via een werkervaringsplek. Bovendien biedt Zuyd in samenwerking met andere partijen sinds februari 2018 een training aan om ondernemerschap onder statushouders te ontwikkelen.