Nieuws

Blockchain: wat is het en wat kan het mkb ermee?

Wat is blockchain? Wat kan het hbo ermee en wat kunnen bedrijven ermee? De antwoorden werden gegeven door de sprekers tijdens symposium ‘Blockchain in het hbo’ op 10 juli 2018, dat werd bijgewoond door ruim 150 geïnteresseerden. Tijdens dit symposium werd ook het boek ’Blockchain voor het hbo’ gepresenteerd, waarin alles nog eens na te lezen is. Bedrijven kunnen dit (gratis) boek bestellen.

Blockchain. Als je er nog niet van gehoord hebt leef je onder een steen, zo lijkt het. Tegelijkertijd kan bijna niemand uitleggen wat het nu precies is en wat je eraan hebt. Veel mensen grijpen dan ook elke mogelijkheid aan om zich te laten bijpraten over het onderwerp. Mede hierdoor kwamen op donderdag 10 juli meer dan 150 mensen naar de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen om te horen wat de ICT-studenten van Zuyd Hogeschool hebben geleerd over blockchain tijdens de eerste minor over dit onderwerp in het afgelopen studiejaar.

Blockchain, dé oplossing?

De studenten onderzochten in groepjes of blockchain een goede oplossing was voor uiteenlopende problemen van regionale organisaties (zie opbrengst van studenten voor gedetailleerde informatie over de opdrachten). De resultaten mogen er zijn. ‘Als je ziet wat de studenten in tien weken hebben geleerd, sterkt ons dat in de gedachte om deze minor volgend studiejaar verder te ontwikkelen’, aldus Martijn Zoet, lector Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen bij Zuyd Hogeschool. Zoet streeft ernaar om vanaf volgend studiejaar nog meer opleidingen bij deze minor te betrekken. De studenten leren namelijk veel van elkaar en ze kunnen handig gebruikmaken van elkaars sterke punten.

Wat is blockchain?

Tijdens het symposium op 10 juli gaf Roger Bemelmans, lector Data Intelligence bij Zuyd een korte uitleg over het begrip blockchain. Een gedetailleerd antwoord op de vraag wat blockchain is, kun je lezen in het boekje Blockchain voor het hbo geschreven door Jehan Edriouch, Martijn Zoet, Jan Beumers en ook lector Roger Bemelmans is een van de auteurs. De korte versie is dat blockchain een digitale keten van blokken is (zoals de naam al zegt). Stukjes data (tekst) die achter elkaar worden gezet, waarbij het nieuwe datablokje een verwijzing heeft naar het vorige blokje. Zo ontstaat een keten. Dat is gelijk aan een database. Bij blockchain zit het verschil in de opslag van de database. Normaal gesproken is er één database bij één partij (een zogenaamde trusted third party (ttp)). Een bekend voorbeeld van een ttp is het Kadaster of een bank. Bij blockchain zijn er tig versies van dezelfde database, verspreid over tig computers op het netwerk. Een vertrouwde derde partij is daarmee overbodig. Een ander verschil met een normale database is dat je geen wijzigingen kunt aanbrengen in de blockchain. Je kunt alleen nieuwe informatie toevoegen. Stel je maakt ergens een foutje, dan zou je dat normaal gesproken uitwissen en opnieuw invoeren. Maar dat maakt een database fraudegevoelig. De enige mogelijkheid om een verkeerde invoer in de blockchain te herstellen is door een nieuw blokje toe te voegen. Daarmee is de blockchaintechnologie ‘de codificatie van vertrouwen’, zoals Bemelmans het verwoord.

‘Goed voor organisaties om voldoende kennis over blockchain in huis te hebben’

Hoe dan ook: Blockchain is hip and happening, zo werd ook geconcludeerd tijdens het symposium. Op GitHub (een platform waar ontwikkelaars samen softwareprojecten van de grond proberen te krijgen) lopen momenteel circa 86.000 blockchainprojecten. Lang niet al die projecten zullen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Maar het geeft wel aan dat veel mensen iets met blockchain willen. Lector Martijn Zoet: ‘Het is daarom goed voor organisaties om voldoende kennis over het onderwerp in huis te hebben. Naast de minor voor studenten bieden we volgend jaar ook cursussen aan voor belangstellenden. Denk daarbij aan heel praktische cursussen als Hoe maak ik een smart contract in Ethereum of Hyperledger (bron: Wikipedia). Daarmee kunnen organisaties snel stappen vooruit zetten in de blockchainwereld’.

Blockchain is niet de oplossing voor alle (database)vraagstukken. Het is voor organisaties belangrijk om dit in het achterhoofd te houden. Daarbij kleven er ook wat nadelen aan blockchain. Doordat de databases op veel verschillende plaatsen zijn opgeslagen en iedere transactie door veel partijen moet worden gecontroleerd, verbruikt blockchain veel energie. Nu is blockchain nog relatief klein, maar hoe meer blockchaintoepassingen er komen, hoe groter het energieverbruik. Op de achtergrond wordt hard gewerkt om dat te verbeteren.

Cases gezocht voor studenten

Studenten, begeleiders en opdrachtgevers bekijken samen of, en zo ja wat zij kunnen doen met de onderzoeksresultaten van de studenten. Door de positieve reacties vanuit opleidingen, studenten en opdrachtgevers wordt de minor Blockchain in het schooljaar 2018-2019 in elk geval gecontinueerd bij Zuyd. Dit jaar was de minor nog voor ICT-studenten, volgend jaar worden de studentgroepen meer multidisciplinair (ICT-studenten en studenten uit het economisch domein). ‘We zijn nog op zoek naar goede cases van organisaties zodat de studenten komend jaar nieuwe blockchainmogelijkheden kunnen onderzoeken’, zegt Bemelmans.

Boek Blockchain voor het hbo bestellen

Geïnteresseerden kunnen het (gratis) boek ‘Blockchain voor het hbo’ via mail of telefonisch (045 400 6400) aanvragen bij het lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool. Vragen? Neem dan ook contact op met het lectoraat Data Intelligence.