Nieuws
Nieuws

Zuyd-studenten bovengemiddeld tevreden over algemene vaardigheden, docenten en groepsgrootte

Studenten van Zuyd Hogeschool zijn beduidend meer tevreden over de algemene vaardigheden die zij tijdens hun studie aanleren, hun docenten en over de groepsgrootte van de lessen dan studenten van andere hogescholen in Nederland. De algemene tevredenheid over de studie is, in lijn met de landelijke trend, licht gedaald. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2018 die vanochtend is verschenen.

Uitgangspunten

De uitkomsten van de enquête sluiten aan op diverse uitgangspunten van Zuyd. Zo is Zuyd van mening dat het bij een aankomende professional niet alleen om vakinhoudelijke kennis draait, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Daarvoor zijn andere competenties van belang dan louter vakkennis. Bovendien is passie voor en het centraal stellen van de student een belangrijk principe van Zuyd. Belangrijk daarbij is de kleinschaligheid van colleges, werkgroepen en van het onderwijs in het algemeen. Het onderwijssysteem van Zuyd is daarop ingesteld.

Aspecten

De aspecten die onder het onderdeel algemene vaardigheden in de NSE-enquête vallen en waar Zuyd op ieder punt significant hoger scoort dan andere hogescholen zijn: het aanleren van een kritische houding, probleemoplossend vermogen, het onderbouwen van conclusies, communicatieve vaardigheden (bijvoorbeeld mondelinge presentaties en gespreksvoering), samenwerken met anderen en argumenteren/redeneren.

Bij het onderdeel docenten is de gemiddelde student van Zuyd vooral tevreden over de betrokkenheid van de docenten bij de studenten, de kwaliteit van de begeleiding door docenten en over de kwaliteit van de feedback door docenten.

Ten aanzien van het onderdeel groepsgrootte is de tevredenheid van de student van Zuyd significant hoger dan studenten van andere hogescholen op de punten groepsgrootte bij werkgroepen, groepsgrootte bij hoorcolleges en de verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs.

Ook op het onderdeel internationalisering scoort Zuyd beduidend hoger dan andere hogescholen, alhoewel de hoge tevredenheid van de studenten vooral de internationaal georiënteerde opleidingen in Maastricht betreffen, waaronder Hotel Management School Maastricht, Conservatorium Maastricht en de opleidingen die onder de faculteit International Business and Communication vallen zoals Europese Studies en de Vertaalacademie.

Meer informatie

De Nationale Studenten Enquête 2018 is uitgevoerd door Studiekeuze 123. Lees hier het algemene persbericht.

tekstje tekstje