Nieuws

Zuyd Hogeschool zet volgende stap in internationale strijd tegen ziekenhuisinfecties

Op 20 maart vindt in Ljubljana de workshop ‘Antimicrobial Coatings in Healthcare settings’ plaats. Hier worden partijen samengebracht om de uitdagingen in de ontwikkeling en toepassing van antimicrobiële coatings te delen en aan te pakken. Coatingbedrijven en kennisinstellingen uit heel Europa hebben elkaar inmiddels gevonden in het AMiCI-netwerk, dat staat voor AntiMicrobial Coating Innovations.

31 landen

Francy Crijns, docent-onderzoeker bij Zuyd en lid van het lectoraat Smart Devices, is mede-initiatiefneemster en voorzitter van dit consortium waarin inmiddels 31 Europese landen participeren. Het doel van de workshop is duidelijkheid te krijgen over de vraag waarom bepaalde coatings (nog) niet beschikbaar zijn voor ziekenhuizen en welke coatings inmiddels wel al in ‘living labs’ − echte patiëntenkamers dus − worden getest.

Samenwerking studenten en docent-onderzoekers in ‘living labs’

De ervaringen vanuit de ‘living labs’ die door studenten en docent-onderzoekers van Zuyd worden bestudeerd, worden gepresenteerd. Zo werden in het Zuyderland ziekenhuis in Geleen en Heerlen, en recent ook in het ziekenhuis VieCuri in Venlo patiëntenkamers gecoat met een antimicrobiële coating, en wordt het effect op bacteriën onderzocht. Tijdens de workshop in Ljubljana worden ook testen voor het onderzoeken van de duurzaamheid van dergelijke coatings belicht.

Jonge onderzoekers

Bijzondere aandacht gaat uit naar de participatie van jonge onderzoekers, in het bijzonder uit landen waar minder middelen aan onderzoek worden besteed. Meer informatie over AMiCI en de workshop in Ljubljana is terug te vinden op de website www.amici-consortium.eu.