Built Environment
Built Environment

Built Environment

Onze opleiding hbo Built Environment gaat over openbare ruimte, gebouwen en de omgeving waarin ze staan. Hier leer je hoe we de ruimte om ons heen het beste inrichten, gebruiken en beheren. Van het ontwerpen van energieneutrale woonwijken en het tegengaan van verkeersopstoppingen met nieuwe snelwegen en turborotondes, tot het bouwen met duurzame materialen.

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

Built Environment in beeld

Over Built Environment
Built Environment, wat is dat?

Wat leer je bij Built Environment?

In het eerste jaar van onze hbo-opleiding Built Environment maak je kennis met 3 richtingen: Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. We focussen op gebouwen en infrastructuur en gaan aan de slag met ideeën voor een fijne leefomgeving in een wijk of stad. Daarbij houd je altijd rekening met de bewoner of gebruiker. In het eerste jaar krijg je zo een brede basiskennis en kom je erachter welke richting bij jou past.

 • Richting hbo Bouwkunde

  Binnen de richting Bouwkunde werken we aan het ontwerp en de realisatie van gebouwen. Denk aan kantoorpanden, winkelcentra of (nieuwbouw)huizen. Typisch bouwkunde is (technisch) tekenen. We leren je werken met duurzame materialen en waarom je de constructie moet verstevigen. Ook is het belangrijk dat een ontwerp goed uit te voeren is en dat het voldoet aan wet- en regelgeving.

  Bij de studierichting hbo Bouwkunde passen beroepen zoals:

  • uitvoerder op een bouwplaats
  • bouwkundig tekenaar
  • constructeur 
  • werkvoorbereider

  Lijkt je dit wat? Dan is de studierichting hbo Bouwkunde iets voor jou.

 • Richting hbo Civiele Techniek

  De richting Civiele Techniek gaat over slimme, innovatieve oplossingen om de infrastructuur in de omgeving te verbeteren. Denk aan bruggen, tunnels of de deltawerken. Daarbij leren we je rekening houden met het landschap, bebouwing, sociale aspecten en duurzaamheid. We zoeken naar oplossingen voor klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld de aanleg van parken en groenstroken om hittestress in de stad te verminderen. Of we kijken naar manieren om beter om te gaan met hevige regen en hoogwater in de Maas. We leren je technisch tekenen en berekeningen maken. En we nemen je mee in het hele proces van ontwerp tot realisatie.

  Beroepen die bij de studierichting hbo Civiele Techniek horen zijn bijvoorbeeld:

  • civieltechnisch tekenaar
  • uitvoerder tijdens grote projecten

  Of bekijk de video over Civiele Techniek studeren

 • Richting hbo Ruimtelijke Ontwikkeling

  De richting Ruimtelijke Ontwikkeling gaat over de manier waarop we in Nederland ruimte en vastgoed gebruiken. De nadruk ligt op het ontwikkelen, beheren en verbeteren van de omgeving en vastgoed. We leren je plannen te maken vol kansen en verbeteringen voor de toekomst. Denk aan een wijk met energieneutrale woningen of een nieuwe bestemming voor een leegstaand kantoor.

  En als er een nieuwe wijk gebouwd wordt, kijk jij of het financieel haalbaar is. Ook praat je met bewoners om draagvlak te creëren en zorg je dat de communicatie over dit project duidelijk is.

  Beroepen die bij de studierichting Ruimtelijke Ontwikkeling horen zijn bijvoorbeeld:

  • projectontwikkelaar
  • adviseur bij de gemeente
  • vastgoedbeheerder bij een woningcorporatie
  • consultant


Samenwerken

Tijdens de bachelor opleiding Built Environment werken we veel in projectgroepen. Studenten van verschillende richtingen werken met elkaar samen. Samenwerken leidt namelijk tot de beste oplossingen. Zo zorgen jullie er samen voor dat het gebouw dat jij ontwerpt ook aansluit op het wegennetwerk en een fijne omgeving is voor bewoners.

Hoe zien je lessen eruit?

Een nieuw onderwerp trappen we af met een theoriecollege. Dat wat je geleerd hebt, pas je toe in een project samen met een groepje studenten. Je doet literatuuronderzoek en werkt samen. Uiteindelijk ronden jullie het project af met een presentatie van jullie ontwerp.

In het eerste jaar van hbo Built Environment beginnen we met kleine opdrachten. Je gaat aan de slag met je eigen woning en wijk of je ontwerpt bijvoorbeeld een poolhouse. In het tweede en derde jaar worden de opdrachten groter en krijg je opdrachten van opdrachtgevers uit het werkveld.

Naar het hbo

Sanne Hanssen en Laura Lonissen zijn tweedejaars studenten. Zij kozen voor Built Environment omdat de opleiding zo breed is. 

 • Sanne Hanssen

  Foto Sanne HanssenDe overgang van havo naar hbo vond ik makkelijk omdat natuurkunde op de havo lijkt op het mechanica en constructie-gedeelte van de opleiding. Ik verwacht dat studenten zonder wiskunde of natuurkunde op de middelbare school, deze manier van lesgeven fijn vinden. Voor mij ging het een beetje langzaam.

  Dat geldt niet voor het vak Duurzaamheid waarin het duurzaam bouwen wordt benadrukt. Nadenken over hoe de school, de omgeving en jijzelf duurzamer kunnen leven, is even wennen. Ik houd alles goed bij en heb voldoende tijd over voor mijn hobby’s en bijbaan. Als Ambassadrice van de Techniek vertel ik bijvoorbeeld op middelbare scholen waarom leerlingen voor een opleiding in de techniek kunnen kiezen.

  Built Environment wil de opleiding zo goed mogelijk maken voor studenten. Daarom vragen ze ons na elk blok om anonieme feedback. Met de mentor bespreken we wat wij denken dat de opleiding met de feedback kan doen. Dat vind ik erg waardevol.

  De sfeer is echt super en er is ruimte voor een grapje. Onze klas motiveert elkaar en de omgang met docenten is makkelijk. Tijdens de pauzes komen sommige docenten ook bij je aan tafel zitten om te babbelen, echt gezellig!

 • Laura Lonissen

  Foto Laura LonissenOp de havo maakte ik me een beetje zorgen over de overgang naar het hbo. Ik dacht dat ik geen tijd meer zou hebben om te sporten en vriendinnen te zien. Dat is heel erg meegevallen. Op de middelbare school heb je bijvoorbeeld een proefwerkweek en tussendoor nog meer toetsen. Nu hebben we projecten en opdrachten die meetellen voor een punt, maar echte toetsen hebben we alleen tijdens de tentamenweken.

  Ik vind het prettig dat we les krijgen in klassen en niet met honderden studenten in een collegezaal. Je kunt makkelijker vragen stellen en leert je klasgenoten beter kennen. Daarnaast vind ik het leuk dat we niet alleen theoretisch bezig zijn en dikke boeken moeten doorspitten, maar ook praktisch: rapporten schrijven, onderzoek doen, projecten uitvoeren. Het samenwerken in groepjes gaat een stuk beter dan op de havo. Ik denk dat het komt doordat je nu samen zit met studenten met vergelijkbare interesses. Je hebt allemaal voor deze opleiding gekozen.

  De meeste studenten en docenten kennen elkaar. De sfeer is daardoor heel goed. Je kunt ook buiten de lessen een docent iets vragen over verslagen of tekeningen en projecten.

  Ik weet nog niet wat mijn droombaan is en dat vind ik niet erg. Ik ben blij met de opleiding en heel benieuwd wat de gekozen afstudeerrichting mij gaat brengen. Die droombaan komt uiteindelijk wel.

Sneller klaar met de opleiding Built Environment als mbo'er

Heb jij een vergelijkbare mbo-opleiding af en het STER-programma gedaan? Dan kun je onze hbo bachelor Built Environment in 3 jaar afronden. Dat kan omdat je vrijstellingen krijgt en meer zelfstudie doet.

 • Collegegeld

  Voor elk Built Environment studiejaar betaal je collegegeld. Ook als je het hele jaar stage loopt. Goed om te weten: verder betaal je natuurlijk ook voor je boeken en ander studiemateriaal.

  Meer informatie over de hoogte van je collegegeld

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alles over de hbo Built Environment opleiding, je begeleiding en hoe je wordt getoetst.

  Bekijk de actuele OER 

 • Hoe beoordelen studenten Built Environment?

  En wat zijn je kansen op een baan? Kijk op Studiekeuze123 voor objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen. En vergelijk Zuyd Built Environment met het landelijk gemiddelde.

  Bekijk de beoordeling van Built Environment

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1: de breedte van het vakgebied

  In het eerste jaar van de opleiding Built Environment laten we je kennismaken met 3 vakgebieden: Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Aan het eind van het jaar kies je een studierichting.

  Elke periode werk je met een groep studenten aan een project. Een paar voorbeelden:

  • Jouw eigen wijk
   Samen analyseer je een wijk op het gebied van bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens maken jullie een plan hoe deze wijk de beste, duurzaamste of gezondste wijk van Limburg kan worden.
  • Ontwerp van een poolhouse
  • Stedenbouwkundig plan
   Je ontwikkelt ideeën voor het gebied (ruimtelijke ontwikkeling). Gaat aan de slag met het ontwerp van woningen (bouwkunde). En je ontwerpt een fietsbrug (civiele techniek).

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Bouwkunde
   Je bekijkt een eigen woning, werkt deze analyse uit en ontwerpt een gebouw.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Ruimtelijke ontwikkeling
   Je analyseert de gebouwde omgeving en stelt een programma van eisen op.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Civiele Techniek
   Je analyseert je eigen wijk, werkt deze analyse uit en maakt een nieuw ontwerp voor je wijk.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Duurzaamheid
   Je leert binnen de vakken bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling goede keuzes voor het klimaat te maken.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • (Digitaal) tekenen
   Je ontwerpt bijvoorbeeld je eigen poolhouse met handmatig tekenen, SketchUp tekenen en Revit
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Constructieleer
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Projecten
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Loopbaanontwikkeling
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2: projectmatig werken

  In het tweede studiejaar bestudeer je een bepaald gebied en werk je met studenten van jouw studierichting aan een project. Bijvoorbeeld:

  • Wonen aan de Maas
   Bouwkunde: je bestudeert levensloopbestendigheid en energie in de woning en de wijk.
   Civiele techniek: je bedenkt hoe een haven met ligplaatsenverhuur voor boten eruit kan zien.
   Ruimtelijke Ontwikkeling: je verdiept je in renovatie van sociale woningen.
  • Werken aan de stadsrand van Weert
   Bouwkunde: je verdiept je in circulaire gebouwtechnologie.
   Civiele techniek: jouw projectgroep ontwikkelt een gebiedsvisie voor de openbare ruimte.
   Ruimtelijke Ontwikkeling: jij en je medestudenten stellen gemeentelijke randvoorwaarden op voor een gebiedsvisie.

  Dat wat je bedenkt of ontwerpt, heeft gevolgen voor een ander vakgebied. Zo gaat het ook in de praktijk! Je bekijkt daarom de projecten ook samen met studenten van de andere studierichtingen. Daarnaast volg je vakken die aansluiten bij jouw Built Environment studierichting en algemene lessen. En we geven je een sollicitatietraining. Zo ga je goed voorbereid je stagejaar in.

 • Jaar 3: stage

  Het eerste half jaar loop je 20 weken stage in Nederland of in het buitenland. Je maakt kennis met het bedrijfsleven en leert hoe een organisatie in elkaar zit. En natuurlijk sta je er niet alleen voor. Een van onze stagebegeleiders is er voor je. En ook van je stagebedrijf krijg je begeleiding.

  Na je stage volg je 2 minoren. Kies uit:

  • Urban Transformation
  • Architectuur
  • Circular low carbon built environment

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Stage
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Keuzeminor 1
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Keuzeminor 2
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 4: afstuderen

  In het vierde leerjaar van onze hbo opleiding Built Environment volg je de minor Ontwerp van Urban Transformation. Aansluitend werk je 1 week met een multidisciplinaire groep aan een project.

  De rest van het jaar staat in het teken van je afstudeeropdracht. Dit is een onderzoek bij een bedrijf of een (overheids-)instelling. Hierin komt alles samen: theorie en vaardigheden, projectmatig werken en professioneel handelen. Je analyseert een probleem en doet onderzoek. Je beschrijft een oplossing in een adviesrapport of in een ontwerpvoorstel. Een bedrijfsbegeleider en een docentbegeleider ondersteunen je bij je afstudeeropdracht.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen is je titel “Bachelor of Science”.

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Ontwerp Urban Transformation
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Vooronderzoek
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Afstuderen
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Met de volgende profielen kun je met de opleiding beginnen:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij met wiskunde A of wiskunde B

 • Vwo

  Met de volgende profielen kun je met de opleiding beginnen:

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij met wiskunde A of wiskunde B
 • Mbo

  Heb je een mob-4 diploma dan kun je met de opleiding beginnen.

  Versneld studietraject
  Als mbo'er kun je ook een versneld studietraject van 3 jaar volgen. Dan moet je wel het STER-programma hebben gevolgd in het laatste jaar van een aanverwante mbo-opleiding. Bekijk de factsheet (pdf). Meer weten? Maak een afspraak voor een adviesgesprek via ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

 • 21+

  Heb je niet het juiste diploma en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsgesprek aanvragen bij ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

 • Buitenlands diploma

  Als student met een buitenlands diploma kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma hebt en de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen NT2II, de cursus Nederlands voor anderstaligen. Je moet het examen behalen voor de start van de opleiding.

  Heb je  geen gelijkwaardig diploma, NT2II behaald en ben je voldoende gemotiveerd, dan kun je een toelatingsgesprek aanvragen. Maak hiervoor een afspraak via ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

  Bekijk ook de uitgebreide informatie over inschrijven

  Belgisch diploma
  Beschik je over een Belgisch diploma BSO (technisch/ economisch) +7e leerjaar, TSO of ASO dan voer je een toelatingsgesprek waarbij wordt gekeken naar het niveau van de vooropleiding, je motivatie, houding en kennis.

  Let op: ook met een Belgisch diploma moet je de Nederlandse taal aantoonbaar beheersen.

  Maak voor een advies- of toelatingsgesprek een afspraak met ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

Beroep

Functies waarin je na de studie Built Environment aan de slag kunt, zijn bijvoorbeeld:

 • Bouwkundig tekenaar

  Als bouwkundig tekenaar maak je van de visie en tekeningen van een architect een werkbare tekening met alle details. Zo maak je van een creatief idee een praktisch project. En kunnen aannemers en ingenieurs aan de slag met bouwen.

 • Consultant waterbeheer

  Als consultant waterbeheer maak je plannen voor het waterbeheer van een stedelijk of landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van vraagstukken over water, zoals het waterzuiveringsbeleid, de stijgende zeespiegel en de bestemming van gebieden. En na je hbo Built Environment maak je berekeningen, schrijf je onderzoeksverslagen, adviseer je gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties.

 • Hoofduitvoerder wegenbouw

  Als hoofduitvoerder ben je operationeel projectleider bij een wegenbouwproject. Je bent de baas, opzichter en planner van de dagelijkse gang van zaken op het terrein. Je hebt de leiding over alle uitvoerders van een project, die je allemaal zo efficiënt mogelijk inzet om binnen bepaalde tijd hoge kwaliteit te leveren. Als hoofduitvoerder weet jij precies hoeveel mensen en materialen bij een klus nodig zijn.

Van architectuur combineren met mijn technische achtergrond word ik enthousiast. Net als van de combinatie van oud en nieuw. Bij SATIJNplus Architecten meet ik bestaande gebouwen op en maak ik de tekeningen met een programma. Met de architecten en bouwkundigen samen wordt zo een nieuw ontwerp gemaakt en gerealiseerd.

Noa
Alumnus

Secretariaat
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen