Built Environment
Built Environment

Built Environment

Bij Built Environment kijk je naar je omgeving op zoek naar mogelijkheden. Om de wijk groener te maken, om te bouwen met duurzame materialen of om verkeersopstoppingen tegen te gaan. Je ziet problemen en bedenkt oplossingen. Dat kan heel groot zijn, zoals torenflats en een turbo-rotonde. Of klein, zoals een aanbouw aan een huis.

Built Environment gaat over het inrichten, gebruiken en beheren van ruimte. Over het bouwen van energie neutrale wijken en de aanleg van nieuwe snelwegen. Over energienetwerken en waterwegen. Tijdens de opleiding kom jij erachter wat bij jou past.

 

 • Locatie Heerlen
 • Duur 4 jaar, start in september
 • Taal Nederlands

Built Environment

Over de opleiding

Over de opleiding

Wat ga je leren?

In het eerste jaar maak je kennis met de drie richtingen van Built Environment: Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling. Zo krijg je een brede basiskennis en kom je erachter welke richting bij jou past. Je focust op gebouwen en infrastructuur en bedenkt ideeën voor een fijne leefomgeving in een wijk of stad. Daarbij houd je altijd rekening met de bewoner of gebruiker.

 • Bouwkunde

  Bij bouwkunde focus jij op gebouwen, zoals kantoorpanden, winkelcentra of (nieuwbouw)huizen. Je leert ontwerpen en realiseren. Je kijkt naar de uitvoerbaarheid van een ontwerp en let goed op de details. Jij kunt uitleggen waarom je duurzame materialen gebruikt, de constructie moet verstevigen of moet voldoen aan wet- en regelgeving. Bij bouwkunde werk je aan het zogeheten voorproces waarbij technisch tekenen belangrijk is. Ook zorg je ervoor dat het ontwerp gebouwd wordt. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als uitvoerder op een bouwplaats, bouwkundig tekenaar, constructeur of werkvoorbereider.  

  In deze video vertelt docent Maurice over zijn vakgebied.

 • Civiele techniek

  Bij civiele techniek bedenk je slimme, innovatieve oplossingen om de infrastructuur in de omgeving te verbeteren. Denk aan bruggen, tunnels of de deltawerken. Je houdt hierbij rekening met het landschap, bebouwing, sociale aspecten en duurzaamheid. Je bedenkt oplossingen voor klimaatveranderingen door het ontwerpen van parken en groenstroken om hittestress in de stad te verminderen. Of manieren om beter om te gaan met hevige regen en hoogwater in de Maas. Je leert technisch tekenen en de juiste berekeningen maken. En je leert het hele proces van ontwerp tot realisatie. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als civiel technisch tekenaar of uitvoerder tijdens grote projecten.

  In deze video vertelt docent Wilfried over zijn vakgebied.

  Of bekijk de video over Civiele Techniek studeren

 • Ruimtelijke ontwikkeling

  Bij ruimtelijke ontwikkeling kijk je naar de manier waarop de ruimte en vastgoed gebruikt wordt, zie je kansen voor de toekomst en stel je verbeteringen voor. Jij bedenkt een plan voor de gebouwde omgeving, waarna de bouwkundige en civiele ingenieurs dit kunnen realiseren. Je zorgt bijvoorbeeld voor een veiligere wijk voorzien van energieneutrale woningen of bedenkt een nieuw doel voor een leegstaand kantoor. Als er een nieuwe wijk gebouwd wordt, kijk jij of het financieel haalbaar is. Ook praat je met bewoners om draagvlak te creëren en zorg je dat de communicatie over dit project duidelijk is. Bij ruimtelijke ontwikkeling ligt de nadruk op het ontwikkelen en beheren en verbeteren van de omgeving en vastgoed.

  In deze video vertelt docent Leo je meer over ruimtelijke ontwikkeling.

Samenwerken
Je werkt veel samen in projectgroepen. Met studenten van dezelfde studierichting, maar ook met studenten van de andere richtingen. Samenwerken leidt tot de beste oplossingen. Zo zorg je er samen voor dat het gebouw dat jij ontwerpt ook aansluit op het wegennetwerk en een fijne omgeving is voor bewoners. 

Hoe zien je lessen eruit?

Een nieuw onderwerp trappen we af met een theoriecollege. Dat wat je geleerd hebt pas je toe in een project. Dat doe je met een groepje studenten. Je doet literatuuronderzoek en werkt samen. Je rondt het project af met een presentatie van jullie ontwerp via een powerpoint, video of poster. 

In het eerste jaar beginnen we met kleine opdrachten. Je gaat aan de slag met je eigen woning en wijk of je ontwerpt een poolhouse. In het tweede jaar worden de opdrachten groter en krijg je opdrachten van opdrachtgevers uit het werkveld. Het derde jaar ga je op stage en volg je minoren, dat is keuzeonderwijs. In het laatste jaar staan eerst weer minoren op het programma, daarna ga je afstuderen.

Naar het hbo

Sanne Hanssen en Laura Lonissen zijn tweedejaars studenten. Zij kozen voor Built Environment omdat de opleiding zo breed is. “In het eerste jaar komen verschillende kanten van de gebouwde omgeving aan bod.”

Lees de ervaringen van deze studenten door op de namen te klikken.

 • Sanne Hanssen

  Foto Sanne HanssenDe overgang van havo naar hbo vond ik makkelijk omdat natuurkunde op de havo lijkt op het mechanica en constructie-gedeelte van de opleiding. Ik verwacht dat studenten zonder wiskunde of natuurkunde op de middelbare school, deze manier van lesgeven fijn vinden. Voor mij ging het een beetje langzaam.

  Dat geldt niet voor het vak Duurzaamheid waarin het duurzaam bouwen wordt benadrukt. Nadenken over hoe de school, de omgeving en jijzelf duurzamer kunnen leven, is even wennen. Ik houd alles goed bij en heb voldoende tijd over voor mijn hobby’s en bijbaan. Als Ambassadrice van de Techniek vertel ik bijvoorbeeld op middelbare scholen waarom leerlingen voor een opleiding in de techniek kunnen kiezen.

  Built Environment wil de opleiding zo goed mogelijk maken voor studenten. Daarom vragen ze ons na elk blok om anonieme feedback. Met de mentor bespreken we wat wij denken dat de opleiding met de feedback kan doen. Dat vind ik erg waardevol.

  De sfeer is echt super en er is ruimte voor een grapje. Onze klas motiveert elkaar en de omgang met docenten is makkelijk. Tijdens de pauzes komen sommige docenten ook bij je aan tafel zitten om te babbelen, echt gezellig!

 • Laura Lonissen

  Foto Laura LonissenOp de havo maakte ik me een beetje zorgen over de overgang naar het hbo. Ik dacht dat ik geen tijd meer zou hebben om te sporten en vriendinnen te zien. Dat is heel erg meegevallen. Op de middelbare school heb je bijvoorbeeld een proefwerkweek en tussendoor nog meer toetsen. Nu hebben we projecten en opdrachten die meetellen voor een punt, maar echte toetsen hebben we alleen tijdens de tentamenweken.

  Ik vind het prettig dat we les krijgen in klassen en niet met honderden studenten in een collegezaal. Je kunt makkelijker vragen stellen en leert je klasgenoten beter kennen. Daarnaast vind ik het leuk dat we niet alleen theoretisch bezig zijn en dikke boeken moeten doorspitten, maar ook praktisch: rapporten schrijven, onderzoek doen, projecten uitvoeren. Het samenwerken in groepjes gaat een stuk beter dan op de havo. Ik denk dat het komt doordat je nu samen zit met studenten met vergelijkbare interesses. Je hebt allemaal voor deze opleiding gekozen.

  De meeste studenten en docenten kennen elkaar. De sfeer is daardoor heel goed. Je kunt ook buiten de lessen een docent iets vragen over verslagen of tekeningen en projecten.

  Ik weet nog niet wat mijn droombaan is en dat vind ik niet erg. Ik ben blij met de opleiding en heel benieuwd wat de gekozen afstudeerrichting mij gaat brengen. Die droombaan komt uiteindelijk wel.

Je studie sneller afronden als mbo’er?

Als je als mbo’er een vergelijkbare opleiding volgt, kan je deelnemen aan het STER programma. Na het succesvol behalen van het STER programma kan je als mbo’er de opleiding in drie jaar volgen in plaats van in vier jaar. Je volgt een compacter programma, krijgt enkele vrijstellingen en doet meer zelfstudie.

 • Collegegeld en overige kosten

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding.  

  Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor boeken en ander studiemateriaal.

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. 

  • Bekijk de actuele OER 
 • Studie in cijfers

  Wil je weten hoe huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen op Studiekeuze123. Hier kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Bekijk de informatie over Built Environment.

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  In het eerste jaar maak je kennis met drie vakgebieden: bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Aan het eind van het jaar kies je een studierichting. 

  Elke periode werk je met een groep studenten aan een project. Een paar voorbeelden:

  • Jouw eigen wijk
   Jullie analyseren een wijk op het gebied van bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Samen maken jullie een plan hoe deze wijk de beste, duurzaamste of gezondste wijk van Limburg kan worden.
  • Ontwerp van een poolhouse
  • Stedenbouwkundig plan
   • Je ontwikkelt ideeën voor het gebied (ruimtelijke ontwikkeling).
   • Je gaat aan de slag met het ontwerp van woningen (bouwkunde).
   • Je ontwerpt een fietsbrug (civiele techniek).

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Bouwkunde
   Je bekijkt een eigen woning, werkt deze analyse uit en ontwerpt een gebouw.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Ruimtelijke ontwikkeling
   Je analyseert de gebouwde omgeving en stelt een programma van eisen op.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Civiele Techniek
   Je analyseert je eigen wijk, werkt deze analyse uit en maakt een nieuw ontwerp voor je wijk.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Duurzaamheid
   Je leert binnen de vakken bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling goede keuzes voor het klimaat te maken.
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • (Digitaal) tekenen
   Je ontwerpt bijvoorbeeld je eigen poolhouse met handmatig tekenen, SketchUp tekenen en Revit
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Constructieleer
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Projecten
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Loopbaanontwikkeling
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 2

  In het tweede jaar bestudeer je een bepaald gebied en ga je met studenten van jouw studierichting aan de slag met een project. Bijvoorbeeld:

  • Wonen aan de Maas
   • Bouwkunde: je bestudeert levensloopbestendigheid en energie in de woning en de wijk
   • Civiele techniek: je bedenkt hoe een passantenhaven eruit kan zien (dat is een haven met ligplaatsenverhuur voor boten)
   • Ruimtelijke Ontwikkeling: je verdiept je in renovatie van sociale woningen
  • Werken aan de stadsrand van Weert
   • Bouwkunde: je verdiept je in circulaire gebouwtechnologie
   • Civiele techniek: jullie ontwikkelen een gebiedsvisie voor de openbare ruimte
   • Ruimtelijke Ontwikkeling: jullie stellen gemeentelijke randvoorwaarden op voor een gebiedsvisie 

  Je bekijkt de projecten ook samen met studenten van de andere studierichtingen. Zo leer je dat wat je bedenkt of ontwerpt, gevolgen heeft voor het andere vakgebied. Precies zoals het in het praktijk ook gaat.

  Daarnaast volg je vakken die aansluiten bij jouw studierichting en algemene lessen. Je krijgt een sollicitatietraining om je voor te bereiden op je stage in het derde jaar.

 • Jaar 3

  Het eerste half jaar loop je 20 weken stage. Je maakt kennis met het bedrijfsleven en leert hoe een organisatie in elkaar zit. Je wordt begeleid door een stagebegeleider van school en een bedrijfsbegeleider. Je kunt ook in het buitenland op stage gaan.

  Daarna volg je minoren. Je kunt kiezen uit:

  • Urban Transformation
  • Architectuur
  • Circular low carbon built environment 

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Stage
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Keuzeminor 1
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Keuzeminor 2
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
 • Jaar 4

  In het vierde leerjaar volg je de minor Ontwerp van Urban Transformation. Aansluitend werk je één week met een multidisciplinaire groep aan een project. De rest van het jaar staat in het teken van je afstuderen.

  Afstudeeropdracht
  In de laatste dertig weken van het vierde studiejaar doe je een afstudeeronderzoek bij een bedrijf of een (overheids-)instelling. In je afstudeeropdracht komt alles samen: theorie en vaardigheden, projectmatig werken en professioneel handelen. Je analyseert een probleem en doet onderzoek. Je beschrijft een oplossing in een adviesrapport of in een ontwerpvoorstel. Een bedrijfsbegeleider en een docentbegeleider ondersteunen je bij je afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht is de kroon op je studiecarrière, waarin je laat zien wie je bent en wat je je waard bent.

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Science gebruiken.

  Vakken

  Blok 1
  Blok 2
  Blok 3
  Blok 4
  • Ontwerp Urban Transformation
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Vooronderzoek
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
  • Afstuderen
   Blok 1
   Blok 2
   Blok 3
   Blok 4
Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Havo

  Met de volgende havo-profielen ben je toelaatbaar: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij

  Met het havo-profiel Cultuur en Maatschappij ben je in principe niet toelaatbaar. Ben je voldoende gemotiveerd, dan is via een andere route instroom wellicht mogelijk. Hierover adviseren wij je graag. Maak een afspraak voor een adviesgesprek via ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl.

 • Vwo

  Met de volgende vwo-profielen ben je toelaatbaar: 

  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek
  • Economie en Maatschappij
  • Cultuur en Maatschappij met wiskunde A of wiskunde B
 • Mbo

  Je bent toelaatbaar met een mbo-4 diploma.

  Versneld studietraject
  Als mbo'er kun je ook een versneld studietraject van 3 jaar volgen. Dan moet je wel het STER-programma hebben gevolgd in het laatste jaar van een aanverwante mbo-opleiding. Bekijk de factsheet (pdf). Meer weten? Maak een afspraak voor een adviesgesprek via ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

 • 21+

  Voldoe je niet aan de beschreven toelatingseisen én ben je 21 jaar of ouder, dan kun je een toelatingsgesprek aanvragen bij ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

 • Buitenlands diploma

  Als student met een buitenlands diploma kun je worden toegelaten als je een gelijkwaardig diploma bezit en aantoonbaar de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit laat je zien met het behalen van het staatsexamen NT2II, de cursus Nederlands voor anderstaligen. Je moet het examen in elk geval behalen voor het begin van je eerste studiejaar.

  Heb je  geen gelijkwaardig diploma, NT2II behaald en ben je voldoende gemotiveerd, dan is het mogelijk een toelatingsgesprek aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak via ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

  Bekijk ook de uitgebreide informatie over inschrijven

  Belgisch diploma
  Beschik je over een Belgisch diploma BSO (technisch/ economisch) +7e leerjaar, TSO of ASO dan voer je een toelatingsgesprek waarbij wordt gekeken naar het niveau van de vooropleiding, je motivatie, houding en kennis.

  Let op: ook met een Belgisch diploma moet je de Nederlandse taal aantoonbaar beheersen.

  Maak voor een advies- of toelatingsgesprek een afspraak met ons secretariaat: builtenvironment@zuyd.nl

Beroep

Beroep

Het werkveld is breed en afwisselend. Je kunt bij allerlei werkgevers in verschillende branches terecht komen. Zo kun je later gaan werken bij aannemers, projectontwikkelaars of architectenbureaus, maar ook bij TNO, de NS, woningbouwcorporaties of vastgoedbeheerders. Ook werken afgestudeerden vaak bij overheidsinstellingen zoals gemeentes , provincies, waterschappen of bij de centrale overheid (bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat).

Doorstuderen

Na de opleiding Built Environment kan je je bijvoorbeeld specialiseren op het gebied van

 • bouwfysica (TU Eindhoven)
 • constructie (TU Delft)
 • architectuur (TU Eindhoven of Zuyd Hogeschool)
 • planologie (Universiteit Groningen of Radboud Universiteit).

Van architectuur combineren met mijn technische achtergrond word ik enthousiast. Net als van de combinatie van oud en nieuw. Bij SATIJNplus Architecten meet ik bestaande gebouwen op en maak ik de tekeningen met een programma. Met de architecten en bouwkundigen samen wordt zo een nieuw ontwerp gemaakt en gerealiseerd.

Noa
Alumnus

Functies

Functies waarin je na deze studie aan de slag kunt, zijn bijvoorbeeld: 

 • Bouwkundig tekenaar

  Als bouwkundig tekenaar maak je van de visie en tekeningen van een architect een werkbare tekening met alle details. Zo maak je van een creatief idee een project dat in de praktijk uit te voeren is. En kunnen aannemers en ingenieurs aan de slag met bouwen. Tijdens het project blijft er sprake van terugkoppeling om eventuele problemen met de bouw direct op te lossen.

 • Aannemer

  Als aannemer neem je de verantwoordelijkheid op je om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren. Je verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk. 

 • Vastgoedbeheerder

  Als vastgoedbeheerder draag je de verantwoordelijkheid over het (technisch) onderhoud en beheer van bedrijfspanden, woningen en bijvoorbeeld commerciële ruimtes of parkeergarages. Je schrijft mee aan het beleid en stelt plannen op voor het vastgoedbeheer de komende jaren. Daarnaast stel je prijzen van woonruimtes of andere panden vast en regel je de verhuur en het onderhoud ervan. Je onderhandelt met betrokken partijen over de huurprijs, het onderhoud en het beheer van het pand en je sluit contracten af met de betrokken partijen.

 • Civieltechnisch tekenaar

  Als civieltechnisch tekenaar ben je betrokken bij het ontwerp en de realisatie van projecten door middel van het maken van tekeningen en plattegronden die worden gebruikt in bouwkundige projecten. Zoals snelwegen, bruggen, pijpleidingen, waterkeringen en water- en rioolsystemen.

 • Consultant waterbeheer

  Als consultant waterbeheer stel je plannen op die te maken hebben met het waterbeheer van een stedelijk of landelijk gebied. Voorbeelden van werkzaamheden: je onderzoekt vraagstukken over water (bijvoorbeeld het waterzuiveringsbeleid, de stijgende zeespiegel en de bestemming van gebieden), maakt berekeningen, schrijft onderzoeksverslagen, adviseert gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties.

 • Constructeur

  Een architect ontwerpt een bouwwerk. De constructeur wordt vervolgens ingeschakeld om de draagconstructie, bestaande uit kolommen, balken, vloeren en wanden, te ontwerpen en door te rekenen. Op basis daarvan kiest hij de materialen die hij voor de draagconstructie wil gebruiken, bijvoorbeeld beton, staal, hout of metselwerk. 

 • CAD-tekenaar

  De CAD-tekenaar (ook wel technisch tekenaar of 3D-tekenaar) maakt technische tekeningen met behulp van specialistische computerprogramma's .

 • Hoofduitvoerder wegenbouw

  Als hoofduitvoerder ben je operationeel projectleider bij een wegenbouwproject. Je bent de baas, opzichter en planner van de dagelijkse gang van zaken op het terrein. Je hebt de leiding over alle uitvoerders van een project, die allemaal zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden om binnen een gestelde termijn hoge kwaliteit te leveren. Je bent in staat om om precies in te schatten hoeveel mensen en materialen er bij een klus nodig zijn.

 • Gebiedsontwikkelaar
 • Bouwplaatsmanager/uitvoerder

  Als bouwplaatsmanager of uitvoerder stuur je de mensen op de bouwplaats aan. Je bent verantwoordelijk voor het de organisatie van de bouwplaats en regelt logistiek, materieel en materiaal en houdt de planning in de gaten. Je bent de spil in de uitvoering en hebt contact met stakeholders, zoals bewoners. Het is jouw taak om de realisatie van het project in goede banen te leiden en op tijd en tegen de begrote kosten te realiseren. Je beperkt hierbij de overlast van de omgeving tot een minimum.
   

 • Beleidsmedewerker infrastructuur

  Als beleidsmedewerker infrastructuur werk je aan het opstellen van een beleid voor de infrastructuur. Dat wil zeggen dat je samen met andere beleidsmedewerkers nadenkt over hoe de infrastructuur verbeterd kan worden en wat daarvoor nodig is. Je participeert in projecten en je adviseert over ontwikkelingen aan een directie of aan een bestuur of minister. Als beleidsmedewerker infrastructuur kun je gaan werken bij bijvoorbeeld de overheid, denk aan een gemeente, provincie of Rijkswaterstaat.

 • Calculator

  Als calculator stel je de prijs van een (civieltechnisch)project vast aan de hand van het contract, civieltechnische tekeningen en andere gegevens. Je bestudeert eerst het contract, de tekeningen en de overige gegevens om zo een goed beeld te krijgen van het project. Daarna bepaal je wat en wie je nodig hebt bij het realiseren van het bouwproject, denk aan materialen en personeel. Je verwerkt dit allemaal in een begroting. Hieraan voeg je de algemene bouwplaatskosten, de algemene kosten, de winst, het risico en de BTW toe. Nu heb je de aanneemsom vastgesteld, het bedrag waarvoor de aannemer het werk wil maken. Als calculator werk je meestal bij een aannemer.

Secretariaat
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen