Meeloopdagen Autonome Beeldende Kunst

Tijdens een meeloopdag volg je een lesdag samen met tweede- of derdejaarsstudenten. Tijdens deze dag krijg je een goede indruk van de inhoud van het programma en werk je samen met studenten die je meer kunnen vertellen over de 'ins and outs' van de opleiding. Aansluitend aan de lessen en tijdens de pauzes kun je van gedachten wisselen met docenten.

Voor wie?
Als eindexamenkandidaat havo, vwo of mbo kun je deelnemen aan de meeloopdag.

Data
Er vinden geen meeloopdagen meer plaats dit studiejaar.