Nieuws
Nieuws

Albine Moser geïnaugureerd: ‘Inspirerend en relevant’

Dr. Albine Moser, lector van het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen, hield op 7 mei 2024 haar inaugurele rede. De titel van haar rede was: ‘Samen Beslissen door verpleegkundigen: met elkaar timmeren aan persoonsgerichte zorg.’ Doel van het lectoraat is het versterken van de persoonsgerichte zorg. Wij stelden Albine enkele vragen over haar inauguratie en haar rol als lector.

Hoe is jouw inauguratie verlopen? Wat is je bijgebleven van die dag?
“De dag was bijzonder en de inauguratie verliep heel goed. Wat me vooral is bijgebleven, is de diversiteit van mensen die aanwezig waren. Veel verschillende mensen waar ik de afgelopen 23 jaar mee samengewerkt heb: collega's uit de thuiszorg, van de Universiteit Maastricht, Zuyd en Zuyderland, maar ook patiëntvertegenwoordigers en ervaringsdelers. Ook waren er veel mensen bij de inauguratie waarmee ik onderzoeksprojecten doe en deed. Hun aanwezigheid en betrokkenheid maakten deze dag, die midden in de meivakantie viel, extra speciaal.”

Welke reacties heb je na afloop van jouw inauguratie gekregen?
“Diezelfde avond al ontving ik allerlei WhatsApp-berichtjes. Mensen lieten me weten dat ze mijn inaugurale rede inspirerend en relevant vonden. Vooral de nadruk op het verpleegkundig beroep en het proces van Samen Beslissen door verpleegkundigen en patiënten over passende zorg werd gewaardeerd. Ook het naborrelen vonden de aanwezigen gezellig. Daar ben ik blij om."

Wat hoop je dat de aanwezigen het meest zal bijblijven van deze dag?
“Allereerst hoop ik dat ze een fijne tijd hadden. Daarnaast hoop ik dat mensen onthouden dat verpleegkundigen waardevol zijn in Samen Beslissen. Verpleegkundigen brengen in het ziekenhuis de meeste tijd met de patiënt door. Zij leren veel over de behoeften, mogelijkheden en zorgen van de patiënt en hun naasten, en wat voor hen belangrijk is. Als verpleegkundigen zich meer bewust zijn van hun rol in het proces van Samen Beslissen en actief deze rol oppakken in samenwerking met andere zorgverleners, dragen ze aanzienlijk bij aan persoonsgerichte zorg. Het onderwerp Samen Beslissen is voor patiënten en de opleiding Verpleegkunde een goed voorbeeld van de veelzijdige en centrale rol van de verpleegkundige.”

Wat staat op dit moment bovenaan jouw to-do-list als lector?
“Samen met verpleegkundigen, patiënten(vertegenwoordigers), ervaringsdeskundigen en relevante zorgverleners, onderzoeksvragen formuleren en onderzoeksvoorstellen ontwikkelen, die zich richten op het versterken van de rol van verpleegkundigen in het proces van Samen Beslissen. En de samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en Zuyderland Medisch Centrum verder versterken.”

Over het lectoraat

Het lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen is gericht op de implementatie van Samen Beslissen om de persoonsgerichte zorg te versterken. In het proces van Samen Beslissen maken verpleegkundigen en patiënt, vaak in samenwerking met andere zorgprofessionals, samen keuzes over de gezondheid en passende zorg en behandeling. Om zorg en behandeling goed op elkaar af te stemmen is verbinding binnen de interprofessionele context van groot belang.

Over Albine Moser

In 1992 behaalde Albine Moser haar verpleegkundig diploma in Oostenrijk. In 2009 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht. Binnen Zuyd Hogeschool heeft Albine verschillende rollen (gehad): docent, hoofdopleider, hoofddocent en senior onderzoeker. Samen met diverse partners heeft Albine veel onderzoek gedaan naar participatie. Ook is ze verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde en aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) als universitair hoofddocent van Universiteit Maastricht.

Lees de rede of ga naar het lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen voor meer informatie over Albine en het lectoraat.