Nieuws

Nieuwe lector Susan van Hooren: “Meer praktijkgericht onderzoek naar vaktherapie”

Prof. dr. Susan van Hooren is per 1 april 2024 benoemd tot lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) bij Zuyd Hogeschool. Susan was al eerder als lector verbonden aan Zuyd, en keert nu terug. Aan de hand van een aantal vragen vertelt zij iets over zichzelf en over haar plannen als nieuwe lector.

Waar houdt het lectoraat zich mee bezig?
“Het lectoraat doet onderzoek naar vaktherapeutische behandelvormen, zoals beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische (kinder)therapie. Ons onderzoek is van waarde voor de praktijk, voor cliënten en voor de professionalisering van vaktherapeuten. En natuuurlijk voor de studenten, de professionals in spé. Een voorbeeld van dit soort onderzoek is het promotieproject van Marij Berghs, dramatherapeut en docent dramatherapie, naar dramatherapie bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstroonis. Of het onderzoek naar muziektherapie bij mensen met dementie.

Je was eerder werkzaam als lector bij Zuyd, en nu ben je weer terug. Waarom?
“In september 2021 kreeg ik de kans om aan de slag gegaan als hoogleraar Klinische Psychologie bij de Open Universiteit. Daar werkte ik toen ook al als universitair hoofddocent, naast mijn job als lector bij Zuyd. Hier, als lector, kan ik meer onderzoek doen naar vaktherapie, en daarmee meer van waarde zijn voor het vak. De functie van lector KenVaK blijf ik combineren met mijn functie als hoogleraar bij de Open Universiteit.”

Welke uitdaging zie je voor vaktherapie?
“De zorg – en specifiek de GGZ – is sterk in beweging. Dat biedt mogelijkheden voor innovaties in de zorg en kansen om het handelen in de praktijk te professionaliseren vanuit de laatste stand van de wetenschap. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat vergt een brede blik, waarbij onderbouwing en erkenning steeds belangrijker is en je als therapeut flexibel moet zijn om cliënten passende zorg aan te bieden.”

Hoe is jullie onderzoek van invloed op het onderwijs en studenten?
“Studenten leren in de opleiding kritisch te reflecteren en hun onderzoekend vermogen te ontwikkelen. Dit wil ik verder versterken. Studenten betrekken we bij ons lectoraat in praktijkgerichte onderzoeksprojecten, en er zijn studenten die bij ons hun afstudeeronderzoek doen. Mijn ervaring is dat studenten met een frisse blik heel relevante vragen kunnen stellen. Dat zet mij ook weer aan het denken. Ook zie ik kansen om samen met docenten de resultaten van ons onderzoek te vertalen naar goed onderbouwde therapeutische methoden en interventies, die ze dan weer in de lessen kunnen meenemen. Ook wil ik de onderzoeksresultaten op een laagdrempelige manier voor het voetlicht brengen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een vlog of een interview met een therapeut om in te gaan op de waarde voor de praktijk.”

Welke koers van het lectoraat zie je voor je de komende jaren?
“Graag wil ik – samen met de andere onderzoekers – vaktherapie verder versterken door gedegen onderzoek te doen naar de inzet en effecten van vaktherapie bij de mensen die we behandelen. Wat zijn waardevolle elementen van die therapie, wat werkt goed, en wat niet? Ons onderzoek moet aansluiten bij de praktijksituaties waar de vragen het grootst zijn en waar vaktherapie van grote waarde kan zijn voor cliënten. Bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden, mensen met dementie, en volwassenen met ernstige psychische problemen.”

Hoe ziet je leven buiten je werk eruit?
Ik heb een vriend en woon in Heerlen. Ik hou van reizen, lekker eten en ik laat me graag verwonderen door de natuur, hoe klein ook, bijvoorbeeld in mijn eigen achtertuin. We hebben bijen: erg mooi om te zien hoe ze samenwerken, daar kunnen wij ook nog veel van leren. 😊

Over Susan van Hooren

Susan van Hooren (1976) is geboren en getogen in Heerlen. Ze studeerde psychologie aan Universiteit Maastricht. Na haar promotie in 2004 ging ze aan de slag als universitair docent bij de faculteit Psychologie van de Open Universiteit, waar ze later universitair hoofddocent en in 2021 hoogleraar Klinische psychologie werd. In de periode van 2011 tot 2021 combineerde ze haar werkzaamheden bij de Open Universiteit met de functie van lector bij KenVaK bij Zuyd Hogeschool. In die tijd werd ze de eerste hoogleraar Vaktherapie van Nederland. Ook was ze in deze periode enkele jaren werkzaam als hoofdopleider van de toenmalige Master of Arts Therapies bij Zuyd. 

Susan vervult diverse bestuursfuncties, waaronder lid van de Raad van Toezicht van zorgorganisatie Bergweide en bestuurslid van RINO Zuid. Naast haar loopbaan heeft Susan een tweede master titel cum laude gehaald in de seksuologie te Leuven.

Over het lectoraat KenVaK
Het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapiëen – KenVak – bestaat sinds 2003. KenVaK maakt deel uit van de Academie voor Vaktherapie van Zuyd Hogeschool. Sinds 2016 is het lectoraat onderdeel van een landelijk coöperatief lectoraat met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht en NHL-Stenden Hogeschool. Codarts Rotterdam is in 2019 toegetreden als samenwerkingspartner (niet als formeel lid).
Meer informatie: website Zuyd of kenvak.nl