Nieuws
Nieuws

Inauguratie Lineke van Hal: versterken publieke professionaliteit cruciaal

Dr. Lineke van Hal hield op 26 maart 2024 haar inaugurele rede als lector, de officiële start van haar werk als lector van het bijzonder lectoraat Beroepsvorming in het Publiek Sociaal Domein. Dit lectoraat richt zich op het versterken van professionals die werkzaam zijn in het publiek sociaal domein. Wij stelden Lineke 5 vragen over haar inauguratie en haar nieuwe rol als lector.

 1. Hoe kijk je terug op jouw inauguratie?
  “Het was een bijzondere dag, die begon met een inspirerend workshopprogramma in samenwerking met Beroepsvereniging SAM. Ook een aantal Zuydcollega’s deelden daarin hun kennis en ervaring. Wat me vooral is bijgebleven? De diversiteit van mensen die er bij waren: professionals, (gemeentelijke) managers, docenten, studenten, lectoren, andere onderzoekers, mensen die zelf ervaring hebben (gehad) met ondersteuning vanuit de Participatiewet en vrienden en familie. Hun aanwezigheid en betrokkenheid hebben de dag extra speciaal gemaakt.”
 2. Hoe hebben jouw man en kinderen de inauguratie ervaren?
  “Mijn 8-jarige zoontje keek uit naar het moment waarop hij eindelijk de plek zou zien waar ik werk. Die wens werd niet vervuld. Mijn inauguratie vond namelijk plaats bij Poppodium Volt in Sittard, en niet bij Zuyd. Maar mijn 13-jarige dochter vond het helemaal ‘cool’ dat het bij een poppodium was. De voorbereidingen voor mijn inauguratie vergden behoorlijk wat inspanning. Mijn man is daarom opgelucht dat ik nu weer wat meer vrije tijd heb.”
 3. Welke reacties kreeg je na afloop?
  “Mensen lieten weten dat ze mijn inaugurale rede een helder, inspirerend en relevant verhaal vonden. Een professional deelde na afloop met mij: 'Ik ben geraakt door je woorden en de aandacht voor ons mooie vak!’ Ook mijn oproep voor het versterken van publieke professionaliteit werd gehoord. Een aantal aanwezigen lieten weten meer aandacht te willen besteden aan collectieve en normatieve professionalisering. Verschillende mensen gaven aan mijn toespraak na te willen lezen. Die publicatie volgt binnenkort.”
 4. Wat hoop je dat het publiek het meest zal bijblijven van deze dag?
  “Vooral het besef dat het voor een sociaal rechtvaardige samenleving van belang is dat de uitvoering van de Participatiewet professioneel gebeurt: op waardige en rechtvaardige wijze. Publieke professionals spelen hierin een cruciale rol, en het is belangrijk dat hun werk wordt erkend, gewaardeerd en versterkt. Dit vraagt een bewustzijn van hun maatschappelijke opdracht, van de verschillende waarden die op het spel staan en van het belang van voortdurende professionele ontwikkeling. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze met anderen op hun handelen reflecteren en onrechtvaardigheden in beleid en uitvoering signaleren en agenderen. Het is niet alleen belangrijk dat hun werk deugt, maar ook dat het deugd doet. Dat is een professionele verantwoordelijkheid, maar (gemeentelijke) organisaties, hogescholen en politiek moeten professionals in staat stellen dit voortdurend te realiseren.”
 5. Wat staat nu bovenaan jouw to-do-list als lector?
  “Samen met anderen een opleidingsaanbod ontwikkelen dat gericht is op het versterken van publieke professionaliteit bij zowel studenten als werkende professionals.”

Over het lectoraat

Het bijzonder lectoraat Beroepsvorming in het Publiek Sociaal Domein richt zich op het versterken van professionals die werkzaam zijn in het publiek sociaal domein. De focus ligt op publieke professionals die de Participatiewet uitvoeren. Lineke van Hal: “Er zijn binnen deze beroepsgroep grote verschillen wat betreft opleidingsachtergrond en werkomgeving. Zowel gevolgde opleidingen als  gemeentelijke werkcontexten - die van elkaar verschillen in visie, werkwijze en managementstijl – hebben een stevige invloed op hun professioneel handelen en op de kwaliteit van dienstverlening. Hoe kunnen we professionals in deze gefragmenteerde beroepsgroep versterken? Dit vraagt niet alleen iets van individuele professionals, maar ook van het collectief van professionals en de organisaties en instituties waar zij deel van uitmaken. Beroepsvorming vereist dan ook samenspel. 

Over Lineke van Hal

Dr. Lineke van Hal is opgeleid als antropoloog en socioloog (cum laude) en gepromoveerd op narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met gezondheidsproblemen. Ze werkte als docent aan de Universiteit van Maastricht en de Radboud Universiteit en als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en Kennisplatform Inclusief Samenleven. Voor haar overstap naar Zuyd Hogeschool was ze werkzaam als associate lector Arbeid & Gezondheid aan HAN University of Applied Sciences.

Lees meer over Lineke en het lectoraat

Bekijk hier de videoopname van de rede Beroepsvorming als samenspel.