Nieuws
Nieuws

Hogescholen willen betere zorg voor ongeneeslijk zieken

Mensen moeten in de laatste fase van hun leven de best mogelijke zorg krijgen. Afgestemd op wat ze zelf belangrijk vinden. Daarom krijgen zes Nederlandse hogescholen subsidie van het regieorgaan SIA om deze ‘palliatieve zorg’ te verbeteren. Het gaat om de scholen VIAA, Saxion, Avans, HAN, Rotterdam en Zuyd.

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 165.000 mensen. Kanker, orgaanfalen en dementie zijn de meest voorkomende doodsoorzaken. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders overlijdt na weken tot jaren ziek te zijn geweest. Voor artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en bijvoorbeeld paramedici gaat het bij een ongeneeslijke ziekte vooral om het welzijn van jou als patiënt. Allemaal proberen ze jouw leven en dat van je dierbaren zo fijn en goed mogelijk te maken, ondanks je ziekte.

Het gaat dus om het voorkomen en verminderen van klachten en het verbeteren van kwaliteit van leven. Pas sinds eind vorige eeuw wordt hier op verschillende manieren aan gewerkt. Zorgverleners met een hbo-achtergrond spelen daarbij een belangrijke rol. Maar het ontbreekt nog vaak aan kennis, hulpmiddelen en inzichten om alle patiënten in deze palliatieve fase met vertrouwen hulp te bieden.

Meer onderzoek

De zes samenwerkende hogescholen hebben daarom het nieuwe ‘Landelijk Lectorenplatform Palliatieve Zorg’ opgezet. Hun doel: samen meer praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Zo kunnen ze de praktijk beter toerusten om palliatieve zorg te verlenen en het onderwijs meer voeden en  ontwikkelen. Daarbij gaan de scholen de samenwerking verbeteren met lokale gemeenschappen, lokale overheden, religieuze organisaties, werkgevers, scholen, kunst en cultuur. “Dit zal vooral de palliatieve zorg in de eigen leefomgeving van patiënten verbeteren”, zeggen de initiatiefnemers.

Contactpersonen

Neem voor vragen contact op met een contactpersoon binnen Zuyd:

  • Jolanda Friesen (senior onderzoeker-docent Lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken en de Academie voor Verpleegkunde)
  • Emmylou Beekman (verantwoordelijke lector vanuit Zuyd)
  • Albine Moser (lector van het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen) 
  • Sabine Pieters (senior docent palliatieve zorg  vanuit Verpleegkunde)

Neem voor informatie over het landelijke project contact op met Marieke Groot (lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg en projectleider van het platform, telefoon: 06-46570487). Of met Stephanie Dauphin.