Nieuws
Nieuws

Henderijn Heldens eerste lector Onderwijs in Verbinding bij de Nieuwste Pabo van Zuyd Hogeschool en Fontys

Henderijn Heldens wordt de eerste lector Onderwijs in Verbinding, het nieuwe lectoraat dat zich richt op kansengelijkheid, identiteitsontwikkeling en onderwijs in een inclusief klimaat. Het lectoraat start op 1 januari 2024 en is verbonden aan de Nieuwste Pabo in Sittard, een pabo onder de vlag van Zuyd Hogeschool en Fontys Hogeschool. Met het lectoraat wil de Nieuwste Pabo bijdragen aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen.

Limburgers scoren verhoudingsgewijs lager op het gebied van vitaliteit,  betrokkenheid bij de samenleving en de arbeidsmarkt. Daardoor hebben ze minder kansen in vergelijking met de rest van de Nederlanders. De Nieuwste Pabo heeft de maatschappelijke opdracht om aanstaande en zittende leerkrachten vanuit dit perspectief op te leiden.

Veranderende rol leraren

Binnen het nieuwe lectoraat Onderwijs in Verbinding staan daarom vraagstukken centraal rondom de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren en schoolleiders in relatie tot schoolontwikkeling, kansengelijkheid en inclusiviteit. “De rol van leraren verandert”, aldus de directeur van de Nieuwste Pabo, Noud Theunissen. “Krachtig onderwijs voor kansengelijkheid in een inclusief klimaat vraagt om leraren die grip hebben op hun eigen professionele identiteit en deze blijven ontwikkelen, maar ook om opleiders die aanstaande leraren hierop voorbereiden en om schoolleiders die leraren én zichzelf uitdagen om hun professionele identiteit te ontwikkelen.” De ambitie is om binnen vijf jaar samen met scholen en leerkrachten middelen en structuren te ontwikkelen en beschikbaar te stellen die bijdragen aan het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.

Belangrijk en actueel thema

Henderijn Heldens studeerde Sociale Geografie in Utrecht en vervolgens behaalde zij haar onderwijsbevoegdheid in Nijmegen. In 2017 promoveerde ze op de samenwerking van lerarenopleiders in netwerken. Dat deed ze naast haar werk bij Fontys pabo waar ze sinds 1997 in dienst is, recentelijk in combinatie met de rol van associate lector in het lectoraat Cross-border business development van Fontys International Business Studies in Venlo.

Het nieuwe lectoraat past goed bij haar, zegt Henderijn. “Het thema professionele identiteit is een belangrijk en actueel thema in het onderwijs, maar wordt in mijn ogen nog te weinig gezien in relatie tot onderwijsontwikkeling. Juist rondom thema’s als kansengelijkheid en inclusie is de rol van de leerkracht sterk in verandering. Dat maakt het extra belangrijk om je eigen professionele identiteit te blijven ontwikkelen. Ik ga me in eerste instantie richten op het vormgeven van het lectoraat en het uitdiepen van de thema’s. Het maken van verbinding met de opleiding en de hogescholen in het partnerschap zijn daarbij belangrijk om tot een gedragen en relevant onderzoeksprogramma te komen.”

Heel speciaal

Henderijn Heldens verheugt zich op de terugkeer naar Sittard. “Dat ik dit bij de Nieuwste Pabo mag gaan doen, is voor mij heel speciaal. Ik ben opgegroeid in Obbicht en zette mijn eerste stappen als pabodocent in Sittard, toen nog op de Kollenberg. Geweldig om terug te keren in Sittard en met het lectoraat een bijdrage te mogen gaan leveren aan krachtig onderwijs in ós sjoeëne Limburg. Het is voor mij een prachtige kans om als lector in deze nieuwe rol ook mijn eigen professionaliteit weer verder te ontwikkelen.“