Nieuws
Nieuws

Nieuwe collegevoorzitter André Postema: ‘In 2028 wil iedereen bij Zuyd studeren’

Vandaag, 1 juni 2023, start André Postema als voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. “Ik heb er hartstikke veel zin in. Toen ik hier op de kop af een half jaar geleden begon, had ik niet kunnen bedenken dat ik nu op deze positie zou zitten. Ik ben er blij mee, hoewel ik ook graag langer met Luc Verburgh had samengewerkt. Ik vind het eervol om het voorzitterschap van hem over te nemen. Het afgelopen half jaar heb ik een goede start kunnen maken, en daaraan ga ik nu in deze nieuwe rol een vervolg geven.”

Na een half jaar lidmaatschap van het College van Bestuur is André geen onbekend gezicht meer binnen Zuyd. Desondanks de vraag of hij zichzelf eens zou willen beschrijven. Lachend: “Ik heb dat toevallig onlangs nog bij mijn gezin gecheckt. Of het beeld dat ik van mezelf heb wel klopt met hoe mijn kinderen en partner mij zien. Dat bleek gelukkig aardig overeen te komen: open, nieuwsgierig, gedreven. Maar ook competitief en doelgericht. Mijn ouders waren beiden echte doorzetters, dat herken ik ook in mijzelf. Voor mij is het bovenal belangrijk het goed te hebben met mijn omgeving, dat geldt zowel zakelijk als privé.

Grote liefde voor onderwijs

“Daarnaast ben ik nuchter en praktisch ingesteld”, vervolgt André. “Ik combineer strategie graag met de praktijk van alledag. ‘Doen, zien en ervaren we waar we bij Zuyd voor staan en waar we voor gaan?’ is een vraag die ik regelmatig zal stellen. Als het moet kan ik scherp uit de hoek komen, overigens nooit op de persoon gericht, maar wel duidelijk en direct. Met mooie praatjes hoef je bij mij niet aan te komen. Ik leg de lat hoog, voor mezelf en voor anderen. Het vertrouwen in mijn collega’s is groot. En ja, ik heb een grote liefde voor het onderwijs.” André vertelt ook een sportman te zijn. “Hardlopen is voor mij zoiets als ademhalen. Ik doe het elke ochtend, gemiddeld een uurtje door de week en ’s weekends langer. Daarnaast zwem en fiets ik graag. Het geeft mij enorm veel positieve energie. Ja, dat is ook nog wel een persoonlijk kenmerk, mijn positieve instelling. Ik ben van nature een opgewekt persoon. Ik ben zelden boos en als ik boos ben, hebben anderen daar weinig last van. Dan trek ik me eerst even terug en kom er op een later moment op terug.”

Ik geniet er enorm van als ik ’s ochtends onze studenten zie binnenkomen.

Voort op de ingeslagen weg

Welke onderwerpen staan de komende jaren hoog op de Zuyd agenda? “Eerst en vooral gaan we voort op de ingeslagen weg, want die is goed gekozen en past Zuyd als een handschoen. Tegelijkertijd is, gezien de huidige uitdagingen, aanscherping nodig. De regionale arbeidsmarkt vraagt dat we nog sterker inzetten op sectoren met grote arbeidstekorten. Internationalisering van het onderwijs is een tweede thema. Dat is voor alle opleidingen van belang, gezien de regio waarin we zitten, maar vooral voor die opleidingen die straks mensen afleveren die werken in een internationaal vakgebied zoals techniek en ict, of die straks werken in een internationale omgeving. Een derde opgave is het bieden van onderwijs en training aan werkende professionals. In de regio is hieraan grote behoefte en Zuyd is bij uitstek toegerust om dit in te vullen. Een vierde aandachtspunt, misschien beter gezegd een rode draad, is de verregaande samenwerking met de Universiteit Maastricht, VISTA College, Gilde Opleidingen en de vo-scholen in de regio. Die samenwerking is er al, en goed ook, maar vraagt verdere verdieping en versterking. Een belangrijk gezamenlijk streven is om studenten én afgestudeerden voor de regio te behouden. Daar valt nog heel wat winst te behalen.”

‘Om studenten en afgestudeerden voor onze regio te behouden zullen we de samenwerking met andere onderwijsinstellingen verder versterken’.

Goede en fijne hogeschool

Zuyd staat er prima voor, vindt de nieuwe voorzitter. “We zijn nummer 3 in de ranking van grote hogescholen in de Keuzegids hbo, ons onderwijs staat als een huis, de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld is ijzersterk en financieel ging het ons de laatste jaren voor de wind. Zuyd is een hele goede en ook een hele fijne hogeschool. Ik kan er enorm van genieten als ik ’s morgens in Sittard, Heerlen of Maastricht onze studenten zie binnenkomen. Dan ben ik trots dat ik van Zuyd ben.”

Elkaar niet in de put praten

“Dat neemt niet weg dat we óók te maken hebben met forse vraagstukken”, vervolgt André. “Ik noem de werkdruk van onze medewerkers die velen als hoog ervaren en waaraan we meer aandacht gaan geven. Een tweede opgave is de krimp en de daarmee samenhangende afname van middelen. Hoewel die demografische krimp een gegeven is, vind ik niet dat we onszelf de put in moeten praten. Op sommige punten – zichtbaarheid, bekendheid, heldere positionering, werving en behoud van studenten – kunnen we het beslist beter doen en daar is winst te behalen. Meer lef en groter denken, dat gun ik ons wel. Aan het inspelen op de krimp wordt overigens al volop gewerkt. Mijn droom voor 2028? Da’s makkelijk. Dan wil iedereen bij Zuyd studeren en werken! Hoe we dat realiseren? Door de dingen die we doen steeds beter te doen. Zodat studenten én medewerkers zich hier prettig, veilig en vertrouwd voelen, studenten hier een goede opleiding kunnen volgen en medewerkers met plezier en vertrouwen naar hun werk komen.”

Maandelijks blog

André sluit af met de mededeling dat hij binnenkort start met een maandelijks blog. “Natuurlijk om zelf interessante en relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen te delen met collega’s, studenten en onze partners. En tegelijkertijd om ideeën en feedback van hen terug te krijgen. Daarnaast staat mijn deur altijd open, voor iedereen van Zuyd die iets met mij wil delen.”