Nieuws

Samen Doorpakken in het Sociaal Domein

Het sociaal domein verenigt zich! Op 31 mei vindt het middagsymposium 'Samen Doorpakken' plaats, georganiseerd door en voor de opleiding Social Work, Lectoraat Sociale Integratie en al hun samenwerkingspartners. Deze dag vormt tevens de aftrap van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd 2023 – 2026.

Doel van de middag? Iedereen samenbrengen die in het sociaal domein werkt of daar als burger mee te maken heeft. Om van elkaar te leren, en om allianties te vormen waardoor we als sociaal domein sterk staan in de opgaven waarmee de samenleving geconfronteerd wordt. En het zal niemand ontgaan zijn dat deze opgaven groot zijn: armoede, groeiende ongelijkheid, spanningen tussen burgers, onzekerheid over de toekomst van jongeren. Wat hebben we als (toekomstige) professionals in het sociaal domein nodig om hierin het verschil te kunnen maken? Hoe betrekken we daar op een goede manier burgers zelf bij? En hoe maken we ons sterk om niet alleen onze beroepspraktijk, maar ook sociaal beleid rechtvaardiger te maken?

Complexe vragen, waarop we deze middag uiteraard ook geen pasklaar antwoord zullen vinden. Maar wel kunnen we elkaar vinden, kennis uitwisselen, expertise vergroten en ons samen sterk maken om te kunnen doorpakken in het sociaal domein!

We hebben daarom een interactief en inspirerend programma voor u samengesteld, met sprekers en workshops over thema's als armoede, ongelijkheid en het belang van ervaringskennis. Ook presenteren de leerateliers van de Werkplaats Sociaal Domein zich en gaan we daarin met professionals aan de slag over deze - en andere - thema's. 

Datum: 31 mei 2023

Tijdstip: 13.30 - 20.30 uur

Locatie: Ligne 1, 6131 MT Sittard

Programma

13.30 - 14.00u   Ontvangst en registratie

14.00 - 14.30u   Welkomstwoord Sabrina Keinemans, lector Sociale Integratie

14.30 - 15.00u   What's in your suitcase?

Medewerkers van de academie Sociaal Werk en deelnemers aan de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd gaan in gesprek met Raymond Clement - bestuurder van MIK & PIW groep en voorzitter van de werkplaats. Wat steken professionals en burgers in hun koffer dankzij de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, werkveld en burgers?

15.00 - 15.45u   De (on)mogelijkheid van inclusie

Verkleinen van sociale ongelijkheid, bijdragen aan inclusie, een toekomstperspectief bieden voor jonge generaties, en dat liefst zoveel mogelijk vanuit ervaringskennis. Dat zijn mooie ambities, maar in praktijk ook een hondsmoeilijke klus. Rudi Roose, hoofddocent aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent, gaat in op de permanente struggle van het sociaal werk om - wellicht tegen beter weten in - bij te dragen aan een rechtvaardiger samenleving.

15.45 - 16.15u   Pauze

Voldoende gelegenheid om te netwerken en een markt te bezoeken waarin onderwijs, onderzoek en praktijk tonen hoe zij werken aan opgaven in het sociaal domein. Deze markt is de hele middag open.

16.15 - 17.00u   Eerste proeverij

Tijdens de proeverijen kunt u workshops en werksessies bezoeken over het thema armoede en bestaanszekerheid. Daarnaast presenteren de leerateliers van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zich met thema's als gemeenschapsvorming, jeugd, impact in het sociaal domein, interprofessionaliteit, leiderschap en thuiswonende ouderen. Een overzicht van alle proeverijen is te vinden in het aanmeldformulier.

17.00 - 17.15u   Pauze

Voldoende gelegenheid om te netwerken en een markt te bezoeken waarin onderwijs, onderzoek en praktijk tonen hoe zij werken aan opgaven in het sociaal domein. Deze markt is de hele middag open.

17.15 - 18.00u   Tweede proeverij

Workshops, werksessies en presentaties.

18.00 - 19.00u   Derde proeverij

Met soep en een broodje

19.00 - 20.15u   Lezing en Q&A Tim 'S Jongers

Tim 'S Jongers is politicoloog, publicist en correspondent Samenleven bij de Correspondent. Hij spreekt en publiceert veel over sociale ongelijkheid. Tim pleit er vooral ook voor om het perspectief van mensen aan de 'verkeerde' kant van de streep veel serieuzer te nemen, en schreef daar onder andere over in het boekje 'Beledigende Broccoli'. 

20.15 - 20.30u   Afsluiting

Aanmelden

Deelname is gratis en aanmelden kan online. De organisatie van het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de Academie voor Sociaal Werk en door een financiering van het ministerie VWS. Omdat ook wij zorgvuldig met publieke middelen omgaan, stemmen we lokalen en catering nauwkeurig af op het aantal aanmeldingen. Heeft u zich aangemeld en komt er onverhoopt toch iets tussen? Dan waarderen we het zeer als u dat uiterlijk een week tevoren aan ons doorgeeft via Nicole Pelzer.