Nieuws
Nieuws

Nieuw bijzonder lectoraat: Samen Beslissen door Verpleegkundigen

Met ingang van 1 april 2023 gaat een nieuw bijzonder lectoraat bij Zuyd Hogeschool van start: Samen Beslissen door Verpleegkundigen. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar de rol van de verpleegkundige op het gebied van Samen Beslissen. Dit is het proces waarin de zorgprofessional en de patiënt gezamenlijk bespreken welke keuzes over gezondheid, zorg en behandeling het beste bij de patiënt passen. Het lectoraat is in nauwe samenwerking met Zuyderland tot stand gekomen en is een vervolg op het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centred Health Care in Oncology van Asiong Jie, internist-hematoloog in Zuyderland.

Dr. Albine Moser, bijzonder lector Samen Beslissen: ‘Voor patiënten is de mogelijkheid om samen te beslissen niet altijd vanzelfsprekend, terwijl een groot deel juist de behoefte heeft om samen te beslissen over zaken die zij belangrijk vindt. Voor patiënten draait de verpleegkundige zorg om het leven en voor verpleegkundigen om de gezondheid. De patiënt en verpleegkundige zoeken samen naar de best passende zorg. Daarbij is de verbinding naar de interprofessionele context van groot belang. De verpleegkundige, andere zorgverleners en de patiënt (met de naasten) voeren met elkaar een of meer gesprekken. Verpleegkundigen kunnen in het Samen Beslissen-proces verschillende rollen vervullen: als primaire zorgverlener, als besliscoach en als lid van een interprofessioneel team. Ik verheug mij erop om samen met patiënten en naasten, verpleegkundigen, andere zorgverleners en verpleegkundige onderzoekers van Zuyderland invulling te geven aan het bijzonder lectoraat Samen Beslissen. Ik wil me daarbij ook inzetten voor het leveren van een bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek van Zuyd en Zuyderland.’ Dit bijzonder lectoraat is uniek omdat er nog relatief weinig kennis is over de rol van verpleegkundige in dit proces.

Verdere professionalisering beroepsgroep verpleegkundigen door verpleegkundig leiderschap 

De activiteiten van het lectoraat zullen naar verwachting bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen, studenten en docenten. Specifiek ten aanzien van verpleegkundigen, verstevigt de ontwikkeling van deze rol ook de positie van het verpleegkundig leiderschap. Zuyderland is ambitieus om de beroepsgroep te ondersteunen in hun verdere professionalisering. Een van de onderdelen van deze professionaliseringsslag is verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Met de start van het lectoraat wordt deze ambitie versterkt.

Dit lectoraat gaat in belangrijke mate bijdragen aan twee belangrijke pijlers van Zuyderland, nl het (verpleegkundig) leiderschap en persoonsgerichte zorg. Voor Zuyderland een belangrijke en mooie ontwikkeling om samen met Zuyd Hogeschaal nieuwe inzichten te genereren om de zorg nog beter te maken.

Wideke Nijdam
lid Raad van Bestuur Zuyderland

Intensivering samenwerking Zuyderland en Zuyd

Het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen sluit nauw aan bij de gezamenlijke strategische thema’s van Zuyderland en het domein Gezondheidszorg & Welzijn van Zuyd. Het lectoraat wordt ondergebracht bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van dr. Emmylou Beekman, onderdeel van de Academie Logopedie. Met de instelling van het nieuwe lectoraat wordt de samenwerking tussen Zuyderland en Zuyd verder geïntensiveerd en het onderzoek op dit gebied uitgebreid en verdiept.

In de regio is Zuyderland een belangrijke partner van Zuyd Hogeschool. Door middel van gezamenlijk onderzoek waarin ook studenten participeren, leiden we op tot goed gekwalificeerde beroepsprofessionals die op de toekomst zijn voorbereid.

Prof. Dr. Saskia Brand-Gruwel

Over Albine Moser

Albine Moser is verpleegkundige en promoveerde in 2009 aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft 18 jaar als verpleegkundige gewerkt in Oostenrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Zij werkt als hoofddocent bij de Academie voor Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool en is verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken. Albine heeft veel ervaring ten aanzien van onderzoek met partners uit het veld, gebruikmakend van kwalitatieve, participatieve en praktijkgerichte onderzoeksdesigns. Met een aantal van deze partners heeft zij subsidies kunnen verwerven en daarbij omvangrijke projecten geleid. Zij is ook verbonden als senior onderzoeker aan de Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) van de Universiteit Maastricht, de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) en de vakgroep Health Service Research en Huisartsgeneeskunde).