Nieuws
Nieuws

European Studies Zuyd Hogeschool geeft vervolg aan Dag van de Duurzaamheid in het onderwijs

Dat het thema duurzaamheid breed leeft binnen Zuyd Hogeschool, daarvan zijn de docenten Daniel Michaud Maturana en Iris Kanera overtuigd. “Binnen verschillende opleidingen heeft duurzaamheid al een prominente plek in het curriculum ingenomen, maar sommige opleidingen zijn nog zoekende hoe ze het onderwerp moeten oppakken. De interesse voor de inspiratiedag ‘Duurzaamheid in het onderwijs’ op 23 november jl. was groot en de wil om samen met de duurzaamheidsambities van Zuyd aan de slag te gaan voelbaar.”

Iris Kanera, programmamanager Verduurzamen Onderwijs, en Daniel Michaud, lid van de Green Office van Duurzaam Zuyd, merken dat er binnen de opleidingen veel belangstelling is voor verbreding en verdieping. Bijvoorbeeld bij het docententeam van European Studies dat vanuit een intrinsieke motivatie met de duurzaamheidsambitie van Zuyd aan de slag wil gaan.

Verdiepingsslag

Daniel: “European Studies was met een kleine delegatie op de inspiratiedag ‘Duurzaamheid in het onderwijs’ en teamleider Ben Weijering en docente Monica Montoya wilden graag een verdiepingsslag met alle docenten.” Iris: “De ambitie is dat onze studenten uiterlijk in 2030 in staat zijn om vanuit hun eigen discipline bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Wij ondersteunen academies en opleidingen om relevante duurzaamheidsonderwerpen in het curriculum te integreren. Precies dát hebben we in de workshop voor European Studies opgepakt.”

Blokboeken op tafel!

Tijdens de workshop zijn docenten in subgroepen per discipline aan de slag gegaan. “Dat is een bewuste keuze”, legt Daniel uit. “Want in het curriculum van het talenonderwijs pak je de onderwerpen vanuit een ander perspectief bij de kop dan bijvoorbeeld bij het onderwijs over business of recht. In de subgroepen hebben de docenten zich de vraag gesteld: Wat doen we al op het gebied van duurzaamheid? Welke Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn relevant voor de opleiding? Welke SDG’s krijgen al aandacht in de opleiding en welke SDG’s zouden ook een plek kunnen krijgen en aangevuld kunnen worden? Dit alles kan betrekking hebben op inhoudelijke thema’s, casuïstiek, onderliggende theorie of modellen, gebruikte bronnen en ga zo maar door.” “Het was mooi om te zien”, vindt Iris. “De blokboeken werden geopend, er is op detailniveau gekeken naar taken en onderwijsinhoud en per onderdeel gekeken naar mogelijkheden om SDG’s in te bouwen. Er zijn heel wat post-its doorheen gegaan die dag. Een behoorlijk intensieve exercitie, maar iedereen was super enthousiast.”

Competenties

“Naast de inhoud is goed gekeken naar welke competenties studenten straks moeten bezitten om duurzaamheid te kunnen uitdragen in hun vakgebied”, aldus Daniel. “Welke competenties zijn nu specifiek belangrijk voor studenten van European Studies? Dan kun je denken aan communicatie, systeemdenken, problemen kritisch analyseren en oplossen, overtuigingskracht, management en ondernemerschap. Aan een heleboel competenties wordt natuurlijk al gewerkt, ze moeten alleen met een duurzaamheidsbril worden bekeken.”

Hoe verder?

Aan het einde van de workshop deelden de docenten onderling met welke SDG’s zij in de verschillende modules aan de slag gaan en welke competenties daarbij nodig zijn. Iris: “De volgende stap is natuurlijk de daadwerkelijke praktische toepassing en regelmatige evaluatie. Het is een dynamisch proces. Daniel: “Bij het taalonderwijs is onder meer geconcludeerd dat het verder moet gaan dan de taal alleen. Als je Spaans leert, moet je ook de cultuur en samenleving leren begrijpen. Dan plaats je taal in een breder kader en dat zorgt voor meer begrip.”  Iris: “Duurzaamheid is een breed concept; zowel sociale, ecologische en economische aspecten tellen mee. Een mooi voorbeeld is dat bij European Studies ook ruimte is om mindfulness een plek in het onderwijs te geven om studenten beter te leren ontspannen en focussen. Dat gaat dan weer over het welzijn van studenten en om duurzame inzetbaarheid.”

Samen de schouders onder duurzaamheid

“Let wel, duurzaamheid is geen apart vak”, zegt Daniel. “Het gaat er juist om het in te bedden in bestaande vakken. Dat kan feitelijk op elk deelgebied. Vanuit het programma Duurzaam Zuyd willen we opleidingen verleiden om samen de ambitie van Zuyd te kunnen realiseren. Uiteraard met de nodige ondersteuning vanuit de Green Office.” “In Duurzaam Zuyd komen alle lijntjes samen”, aldus Daniel. Iris besluit: “De workshop bij European Studies was een groot succes en een mooi voorbeeld over hoe opleidingen snel en voortvarend – en met veel plezier – werken aan duurzaamheid. We nodigen andere opleidingen van harte uit om ook bij ons aan te kloppen. De deur staat open!”

Meer weten of ook een workshop organiseren? Neem contact op met duurzaam@zuyd.nl.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.