Nieuws
Nieuws

Oproep: innoveren met impact, van meten naar doen

Een gezonde regio. Daarvoor hebben LIME (Limburg Meet) en Gezonde Regio ZON (Onderzoek en Innovatie) de handen ineen geslagen. Ze hielden op 12 januari een werkconferentie voor partners om samen te werken aan die gezonde regio. Gezonde Regio ZON biedt de inhoudelijke kapstok via de Kennis- en Innovatieagenda 2030 Zuidoost-Nederland. En LIME faciliteert de mogelijkheden voor meten en data.

Aanleiding is de grote druk in de zorg. De vraag naar zorg neemt toe, er is sprake van grote arbeidskrapte en de zorgkosten zijn niet eerder zo hoog geweest. Hierdoor neemt de vraag naar slimme, toepasbare en langdurige oplossingen toe en is er meer aandacht voor preventie.

Het doel van deze werkconferentie gaat verder dan het opzetten van innovatievoorstellen. LIME wil met innovaties een bijdrage leveren aan een gezonde regio en de zorg van de toekomst. Dat kan met meer en langdurige samenwerking tussen regiopartners in de regio Zuidoost-Nederland. Elkaar versterken rond de sociaaleconomische en maatschappelijke vraagstukken.

Oproep

Maar het indienen van een innovatievoorstel beperkt zich niet tot de deelnemers aan de werkconferentie. LIME roept iedereen op die een vraag heeft over een innovatieve bijdrage een  innovatievoorstel in te dienen. Het gaat dan om bijdragen aan een betere gezondheid en gezondheidszorg in Limburg. En de vraag moet gericht zijn op meten, data en impact.

Meer info

Lees meer informatie over het indienen van een innovatievoorstel op de website van LIME.

Afhankelijk van de inzendingen volgt een selectie. LIME hoopt in september 2023 te beginnen met de ingediende voorstellen.  Vragen? Neem contact op met programma manager Fouad de Vries (06 – 309 041 83) of via lime@zuyd.nl.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.