Nieuws
Nieuws

Zuyd vraagt extra geld aan voor vitaliteit van de regio

Verschillende media meldden deze dagen dat Zuyd Hogeschool extra geld krijgt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor versterking van de vitaliteit van de regio, om de krimp van het aantal studenten aan te pakken en om ervoor te zorgen dat opleidingen behouden blijven die belangrijk zijn voor de regio. “Dat zou een mooie opsteker zijn, voor Zuyd en voor de regio”, zegt Collegevoorzitter Luc Verburgh. “Al moeten we wel nog een slag om de arm houden omdat de officiële toekenning van de gelden nog volgt. We hebben een aanvraag gedaan, die wordt beoordeeld door een commissie en wordt besproken in de Vereniging Hogescholen. Pas als de Minister het advies overneemt, is het bedrag toegekend.”

Minister Dijkgraaf heeft in juni van dit jaar in zijn beleidsbrief naar de Tweede Kamer al aangegeven voornemens te zijn om in totaal 90 miljoen euro te investeren in regio’s die te maken hebben met een krimpende populatie. “Met het extra geld zouden hogescholen in die regio’s de gevolgen van de krimp kunnen opvangen. Luc: “Met name daar waar het opleidingen betreft die nodig zijn om onze regio met voldoende en de juiste expertise te kunnen blijven bedienen.”

Minister Dijkgraaf heeft in mei van dit jaar een bezoek gebracht aan Zuyd Hogeschool en andere onderwijsinstellingen. Hij noemde Zuyd toen een hogeschool met impact. “Met de extra financiële middelen kunnen we verder met onze plannen om relevant te blijven voor onze regio, uiteraard in samenwerking met onze partners.”

Naast Zuyd Hogeschool zouden ook Hogeschool Saxion, Hogeschool Zeeland, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Van Hall Larenstein extra geld ontvangen.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.