Nieuws
Nieuws

Rachelle van Haaften directeur Gezondheidszorg en Welzijn

Het College van Bestuur heeft Rachelle van Haaften per 1 januari benoemd tot directeur Gezondheidszorg en Welzijn bij Zuyd Hogeschool. Zij volgt Hedwig Darley op die met vervroegd pensioen gaat.

Rachelle van Haaften krijgt de leiding over de vijf paramedische academies Logopedie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Vaktherapie en Mens en Techniek, alsmede over de Academie Verloskunde Maastricht. De Academie voor Verpleegkunde en de Academie voor Sociaal Werk blijven onder verantwoordelijkheid van Ellen Leers, de andere directeur van het domein Gezondheidszorg en Welzijn van Zuyd.

Rachelle van Haaften werkt sinds 2007 voor Zuyd als achtereenvolgens docent, onderwijscoördinator en de laatste acht jaar als opleidingsmanager voor de Academie Applied Science. De geboren Geleense (1976) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, richting Biologische Gezondheidskunde, gevolgd door een promotietraject Humane Toxicologie en twee postdocs, eveneens in Maastricht.

Mensen bepalen de kwaliteit

‘Ik ben trots en verheugd dat ik de kans heb gekregen om samen met de collega’s binnen het domein Gezondheidszorg en Welzijn en met onze partners in het werkveld verder te gaan bouwen aan de doorontwikkeling van de paramedische opleidingen en Verloskunde’, reageert Rachelle op haar benoeming. ‘Het domein staat de komende jaren voor veel uitdagingen. Eén ding blijft echter constant: mensen bepalen de kwaliteit van de zorg en samenwerking. Daarom is het essentieel om studenten op te leiden tot toekomstbestendige gezondheidszorgprofessionals die een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De basis hiervan ligt in de samenwerking met onze partners en in de hoogwaardige hbo-opleidingen bij Zuyd, met gemotiveerde en enthousiaste studenten en collega’s die met hart voor de zorg aan de slag gaan. Ik kijk er enorm naar uit om hier een bijdrage aan te leveren.’

Sporen verdiend

Namens het College van Bestuur laat Saskia Brand-Gruwel weten blij te zijn met de benoeming tot nieuwe directeur van Gezondheidszorg en Welzijn. ‘Zeker. Ze is nu opleidingsmanager en heeft in die functie haar sporen verdiend. Mooi om ‘a member of our Zuyd-community’ te mogen laten doorgroeien in haar carrière.’

Rachelle van Haaften woont in Born, is getrouwd, moeder van twee kinderen en speelt in haar vrije tijd graag tennis en saxofoon.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.