Nieuws
Nieuws

Week tegen Kindermishandeling van start bij Zuyd Hogeschool: studenten, professionals en bestuurders leren om te gaan met problematiek

Op 14 november is de nationale Week tegen Kindermishandeling van start gegaan. De week werd afgetrapt in Limburg bij Zuyd Hogeschool in Heerlen met twee bijeenkomsten. ‘s Ochtends was er een trainingssessie voor bestuurders en (aankomende) professionals. ’s Middags vond de zogeheten Meldcode Show plaats in aanwezigheid van ongeveer 150 studenten en docenten. De bijeenkomsten waren bedoeld om inzichtelijk te maken hoe kindermishandeling en mishandeling van jongvolwassenen herkend kunnen worden, en hoe hiermee om te gaan qua gespreksvoering. Thema van deze week is dan ook: Blijf praten!

Belangrijk, want kindermishandeling en mishandeling van jongvolwassenen zijn vaak moeilijk te herkennen. En bovendien: het is voor velen een lastig onderwerp om het gesprek over aan te gaan. Daarom is het belangrijk dat we ons niet alleen bewust zijn van dit probleem en in staat zijn om signalen op te pikken. Maar ook om inzicht te hebben in wat de gespreksvoering vraagt van (aankomende) professionals en bestuurders.

Bestuurders Limburg nemen problematiek serieus

Dat bestuurders in onze regio dit onderwerp serieus nemen, blijkt onder meer uit de oprichting in 2015 van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. Inmiddels bestaat deze beweging uit zo’n twintig bestuurders van uiteenlopende organisaties, die zich inzetten als ambassadeur en een krachtig netwerk vormen. De trainingssessie voor bestuurders werd dan ook bijgewoond door onder andere Emile Roemer (gouverneur provincie Limburg), Madeleine van Toorenburg (gedeputeerde provincie Limburg), Annemarie Penn-te Strake (burgemeester Maastricht), Jordy Clemens (wethouder Heerlen) en Saskia Brand-Gruwel (lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool).

Aankomende professionals al vroeg bewust maken

‘s Middags vond de zogeheten Meldcode Show plaats in aanwezigheid van ongeveer 150 jongerejaars studenten van de opleidingen Logopedie en Ergotherapie. De ouderejaarsstudenten van de twee opleidingen hebben deze bijeenkomst al enkele weken daarvoor kunnen volgen. Later volgen nog sessies bij de Nieuwste Pabo, de Academie voor Verpleegkunde, VISTA College en de UM. Het is belangrijk dat aankomende professionals al tijdens hun studie bekend raken met deze materie, aangezien de kans reëel is dat zij hier later in hun werkzaam leven – bijvoorbeeld in hun paramedische praktijk – mee te maken krijgen.

Van hoog tot laag blijven leren en aandacht vragen

Kindermishandeling komt helaas nog te veel voor in Nederland. Ook in Limburg. Daarom is het belangrijk dat wij dit probleem her- en onderkennen, en oog hiervoor hebben. In onze provincie staan wij – overheid, onderwijs en professionals – schouder aan schouder om kinderen én jongvolwassenen in Nederland en onze regio te helpen om veilig op te groeien en te leven. Dit doen wij samen vanuit de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. Maar ook binnen onze eigen organisaties werken wij hier hard aan. Want praten over dit belangrijke thema is vaak nog moeilijk. Wij hebben al enkele belangrijke stappen gezet. Zo heeft Zuyd bijvoorbeeld de Taskforce Veilig Zuyd in het leven geroepen, die studenten en medewerkers helpt bij het tegengaan van dit probleem. Maar wij weten dat ook wij er nog niet zijn en dat wij moeten blijven leren: van hoog tot laag. Daarom blijven wij – onder andere via deze trainingen – werken aan onszelf om voor kinderen en jongvolwassenen het grootste verschil te kunnen maken. En vinden wij het belangrijk om samen aandacht voor dit onderwerp te blijven vragen. Want veiligheid is van ons allemaal!

Aangesloten organisaties

Bij de Beweging tegen Kindermishandeling zijn bestuurders van de volgende organisaties aangesloten: gemeente Simpelveld, gemeente Heerlen, MIK & PIW Groep, gemeente Peel & Maas, Politie Limburg, LVO Zuid-West, Woonpunt, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie Limburg, gemeente Nederweert, gemeente Stein, MUMC+, gemeente Maastricht, gemeente Roermond, SBO Bernardus en BS De Triangel – Innovo, Provincie Limburg, Rechtbank Limburg,  Huisartsenkring Limburg, VISTA College en Zuyd Hogeschool.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.