Nieuws
Nieuws

University Colleges Leuven-Limburg en Zuyd Hogeschool breiden samenwerking uit

De Belgische hogeschool University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) en Zuyd Hogeschool hebben in Heerlen een overeenkomst ondertekend voor uitbreiding van hun samenwerking. De twee hogescholen hebben onder andere afgesproken hun onderwijs en onderzoek op het gebied van belangrijke maatschappelijke transitieopgaven die in de gehele Euregio Maas-Rijn spelen, daar waar mogelijk, te bundelen.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op de thema’s duurzaamheid/circulariteit, artificiële intelligentie en techniek in de zorg. Dit vanwege het belang van deze thema’s voor de regio en de toegevoegde waarde van samenwerking rond deze onderwerpen. Later volgen thema’s als woon- en leefomgeving, economie, klimaat, energie, digitalisering en gezondheid. UCLL en Zuyd verwachten dat door deze krachtenbundeling de maatschappelijke impact van hun innovatie- en ontwikkelingstrajecten verder vergroot wordt.

Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: ‘De Euregio Maas-Rijn staat voor enkele belangrijke transitieopgaven. Die opgaven spelen in zowel België, Duitsland als Nederland en zijn grotendeels identiek. Daarom is het belangrijk om over de grenzen heen samen te werken. UCLL en Zuyd hebben met deze samenwerkingsovereenkomst een verdere stap in de goede richting gezet. Dat doen wij met overtuiging want kennis en innovatie kennen geen grenzen.’

Marc Vandewalle, algemeen directeur en afgevaardigd bestuurder van het bestuursorgaan van UCLL: ‘Als toonaangevende hogeschool in Vlaanderen vervullen we een voortrekkersrol op het vlak van onderwijs en onderzoek. Hierbij geloven we sterk in samenwerking en co-creatie, zo ook middels deze versterkte samenwerking met Zuyd. Over de grenzen heen expertise en ervaring uitwisselen zal hopelijk een katalysator-effect hebben op het zoeken naar oplossingen voor de diverse challenges  in de Euregio.’

Zuyd en UCLL hebben onder meer afgesproken om kennis en expertise te delen en nieuw onderwijsaanbod met elkaar af te stemmen en te ontwikkelen. De samenwerking zal vorm krijgen door gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksprojecten te starten, te participeren in Europese (subsidie)projecten en verbindingen te leggen tussen bestaande nationale, Euregionale en Europese samenwerkingsverbanden of netwerken. De samenwerking is er onder meer op gericht om de grensoverschrijdende mobiliteit en de Euregionale mindset van studenten en personeel te bevorderen.

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.
 

Meer over het programma Duurzaam Zuyd