Nieuws
Nieuws

Opleidingen zetten eerste stap voor duurzaamheid in het onderwijs

Tijdens een inspiratiebijeenkomst over duurzaamheid in het onderwijs op 23 november 2022 in het MECC Maastricht hebben vertegenwoordigers van managementteams van alle opleidingen van Zuyd Hogeschool, lectoren en een afvaardiging van docenten en studenten samen gebrainstormd over het thema duurzaamheid in het onderwijs.

De kick-off van de inspiratiebijeenkomst ‘Duurzaamheid in het Onderwijs’ werd gegeven door Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Voordat de deelnemers aan de slag gingen met brainstormen en nadenken over hoe Zuyd aan de slag kan gaan met duurzaamheid in het onderwijs, konden ze inspiratie tanken bij een aantal gastsprekers, waaronder Giuseppe van der Helm (directeur Coöperatie Leren voor Morgen), Marije Klomp (programmadirecteur Duurzaamheid bij de Radboud Universiteit Nijmegen) en Gino van Strijdonck (lector Material Sciences bij Zuyd) en uiteraard bij elkaar.

Duurzaamheidsambities Zuyd

Voor de zomer 2022 heeft Zuyd Hogeschool duurzaamheidsambities voor de eigen organisatie vastgesteld vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. De Vereniging van Hogescholen onderschrijft de duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. De hogescholen hebben vastgelegd dat ze de SDG’s willen integreren in hun onderwijs en in praktijkgericht onderzoek. Vanuit het interne programma Duurzaam Zuyd werkt Zuyd Hogeschool aan de borging van deze doelen binnen de eigen hogeschool.

De duurzaamheidsambities van Zuyd behelzen het verder integreren van duurzaamheid in onderwijs en onderzoek én het hanteren van de balans tussen planet, people and prosperity in alle facetten van de eigen bedrijfsvoering. Deze duurzaamheidsambities komen voort uit het programma Duurzaam Zuyd en zijn opgesteld in co-creatie met studenten, docenten, medewerkers, onderzoekers, management en het werkveld om Zuyd heen. Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Duurzaamheid in het Onderwijs’ van 23 november is een eerste aanzet gemaakt om samen te kijken hoe opleidingen aan de slag kunnen met duurzaamheid in het onderwijs.

Bekijk de aftermovie voor een sfeerimpressie van de inspiratiebijeenkomst.

Lees ook: Laurien Kok wint tweede prijs Duurzame Docent-verkiezing 2022

Zo werken wij aan een duurzamere wereld

Bij Zuyd Hogeschool gonst het van de ideeën en initiatieven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Met het programma Duurzaam Zuyd bieden we hieraan richting en ondersteuning. In dit programma geven wij onze duurzaamheidsambities vorm: we zorgen voor een integrale plaats van duurzaamheid in ons onderwijs, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we investeren in de vitaliteit van onze studenten en medewerkers. We zijn er nog niet, maar we werken hier iedere dag keihard aan. Op die manier zorgen we er als hbo-instelling voor dat onze studenten zich ontwikkelen tot goedopgeleide professionals. Professionals die de kennis en de vaardigheden hebben om vanuit hun vakgebied bij te dragen aan een duurzamere wereld.