Nieuws
Nieuws

Subsidie voor betere kinderrevalidatie

Kinderen nog beter laten revalideren. Dat is het doel van het project 'Wat ik echt het allerliefste wil?' Voor dit project krijgen Revalidatiecentrum Basalt in Den Haag en het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd subsidie van het Johanna Kinderfonds en het Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting. Het onderzoeksproject begint in november.

Naar school gaan, uitgaan met vriendinnen, op bezoek bij opa en oma, sporten op zaterdagmiddag: kinderen die revalideren willen net als ieder ander kind volop meedoen aan het maatschappelijke leven. Weer zo goed en zelfstandig mogelijk meedoen, is daarom het belangrijkste doel van kinderrevalidatie.

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat participatie niet alleen wordt belemmerd door de beperking zelf, maar ook door de sociale of fysieke omgeving. Op dit moment is er nog geen goed onderbouwde aanpak in de revalidatiesector om de participatie van kinderen te stimuleren. Het project ‘Wat ik echt het allerliefste wil’ moet hier verandering in brengen. Het project duurt twee  jaar.

Het allerliefste wil ik met mijn vriendinnen mee naar het winkelcentrum.

Een meisje (12) met een hersenbeschadiging.

Bewezen effectief

Om kinderen en jongeren beter te laten revalideren stellen ze onder begeleiding van een ergotherapeut drie participatiedoelen op. Ook het gezin en andere belangrijke personen zoals een familielid of een buurvrouw zijn hierbij betrokken. Participatiedoelen zijn bijvoorbeeld boodschappen doen met je broer, lid worden van een sportclub of naar de film gaan. Naast die doelen stellen de therapeut en het gezin ook een ‘participatieteam’ samen. Dit bestaat uit belanghebbenden als familieleden, leraren, instructeurs of vrijwilligers. Dit team helpt bij de uitvoering van het plan en het behalen van de doelen. Ook monitort het team het proces en resultaat op langere termijn. De aanpak duurt in totaal twintig weken. Uit een groeiend aantal internationale publicaties blijkt dat de aanpak vruchten afwerpt. Deze werkwijze is dan ook een wetenschappelijk onderbouwde interventie: ‘Pathways and Resources for Engagement and Particiption’ (PREP). Basalt en Zuyd willen die PREP-aanpak beschikbaar maken voor de Nederlandse revalidatie en in een pilot in twee centra testen op bruikbaarheid. 

Nu kunnen wij veel voor haar doen. Onze grootste zorg is of zij straks de dingen zelf kan doen die voor haar belangrijk zijn als 16- of 21-jarige.

De ouder van een kind (10) met spierziekte.

Samenwerking

De kinderafdelingen van alle specialistische revalidatiecentra in Nederland en de Canadese groep CanChild zijn betrokken bij dit project. Het is de bedoeling dat de uitkomsten ook gedeeld worden met opleidingen binnen de academies voor Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie van Zuyd.