Nieuws
Nieuws

Benoeming enige hoogleraar Preventive Law ter wereld

Lector dr. mr. Eric van de Luijtgaarden is straks officieel de enige bijzonder hoogleraar Preventive Law ter wereld. Op 22 september is zijn oratie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij Universiteit Maastricht.

Van de Luijtgaarden is en blijft ook voor drie dagen in de week lector Preventive Law bij Zuyd. Bij de universiteit werkt hij een dag in de week. “Ik ben straks de enige hoogleraar Preventive Law omdat mijn voorganger, prof. Tom Barton aan de Californian Western School of Law, sinds afgelopen voorjaar met pensioen is. Hij bekleedde deze leerstoel jarenlang en wordt niet opgevolgd, omdat in Amerika alles gericht is op reactieve rechtspleging, het Bar exam en procederen”, vertelt Van de Luijtgaarden. Op het gebied van Preventive Law wil hij verder onderzoeken hoe juridische problemen niet achteraf opgelost kunnen worden, maar juist hoe ze voorkomen kunnen worden.

Hij legt uit dat deze leerstoel die Zuyd instelt bij de universiteit, heel bijzonder is. “Naast alle praktijkgericht onderzoek bij Zuyd en implementatie van Preventive Law in het onderwijs, komt er een wetenschappelijke fundering. Van de Luijtgaarden hoopt dat er vooral een kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen de juridische academie van Zuyd en de faculteit der Rechtsgeleerdheid van UM.” Van de Luijtgaarden zegt dat Zuyd en UM idealiter samen op zoek gaan naar een bijzondere preventieve aanvulling op de juridische beroepsuitoefening van de jurist. “Dat is uniek voor Limburg en uniek in het land. Met de verregaande juridisering en rechtsvervreemding in ons land, is er grote behoefte aan het voorkomen en de-escaleren van juridische problemen.”

Zijn benoeming was op 1 juni 2020 en zijn inaugurele rede houdt Van de Luijtgaarden in de aula van de universiteit aan de Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht. De titel is: ‘Andere juristen’. Belangstellenden kunnen de plechtigheid op 22 september fysiek of online bijwonen om 16.30 uur en na afloop is er een receptie.