Nieuws
Nieuws

Luc Verburgh herbenoemd als collegevoorzitter

De Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool heeft dr. Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd, voor vijf jaar herbenoemd. Dit unanieme besluit is genomen na overleg met een delegatie van de Centrale Medezeggenschapsraad. Verburgh begint in september van dit jaar aan zijn tweede termijn.

“Luc Verburgh is een zeer ervaren bestuurder, die de voorbije jaren een belangrijke rol heeft gespeeld in de succesvolle doorontwikkeling van de hogeschool”, zegt Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Hij is open en betrokken, heeft grote kennis van en ervaring in de onderwijssector, oog voor mensen en is zeer betrokken bij Zuyd Hogeschool en de regio en Euregio. Energiek en verbindend zijn twee kernwoorden die zijn bestuursstijl karakteriseren. Met name bij het ontwikkelen en implementeren van de meerjarenstrategie 2019-2023 zijn deze van groot belang geweest”.

Verburgh is sinds september 2017 voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. In die rol is hij verantwoordelijk voor strategie, marketing en communicatie, human resources en organisatieontwikkeling. Daarnaast heeft hij bijzondere aandacht voor de academies in de domeinen Techniek, de Beeldende Kunsten en de Podiumkunsten en Regionale Transitie en Innovatie. Naast Luc Verburgh bestaat het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool uit Olaf van Nugteren en Saskia Brand-Gruwel.

Verburgh is erg blij met het in hem gestelde vertrouwen. “Ik beschouw het als een voorrecht om samen met mijn medecollegeleden deze prachtige organisatie te besturen. We hebben de voorbije periode in het kader van de Strategie 2019-2023 ‘Passie voor ontwikkeling’ samen een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van Zuyd als duurzaam van betekenis zijnde hogeschool voor studenten, medewerkers, bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, en al onze partners en stakeholders in de regio, de Euregio en daarbuiten. Ik zie ernaar uit om de volgende stap in deze transitie ook de komende jaren mede vorm te geven.”

 

Luc Verburgh

Verburgh (Leiden, 1961) studeerde filosofie en organisatiepsychologie en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft ruime ervaring in zowel de onderwijssector - onder meer als bestuursvoorzitter van ROC Zadkine -, als in het bedrijfsleven waar hij onder andere werkzaam was voor Accenture, KLM en SNT Group. Hij vervult diverse nevenfuncties. Zo is hij bestuurslid van de Vereniging van Hogescholen, bestuurslid Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), lid van de Strategiegroep Kennis-As Limburg, voorzitter van de Mediaraad L1, en lid van de Raad van Toezicht van Cultura Nova.