Nieuws
Nieuws

Josje Knoop: ‘Ik zie Onderwijs & Onderzoek graag als partner van opleidingen’

Bij Zuyd Hogeschool draait het om passie voor de ontwikkeling van de student. Hierbij is het onderwijs geïntegreerd in de praktijk en het onderzoek verankerd in het onderwijs. De dienst Onderzoek en Onderwijs (O&O) speelt hierin een belangrijke rol. De eerste honderd dagen van Josje Knoop als directeur van O&O zitten er ruimschoots op. De hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking. Hoe kijkt ze terug op de eerste drie maanden? Wat drijft haar? Welke ontwikkelingen en uitdagingen ziet zij voor het onderwijs bij Zuyd en hoe gaat de dienst hiermee om?

Maar eerst een korte persoonlijke kennismaking met Josje. “Ik ben getrouwd, woon in Boxtel met mijn man en drie kinderen in de leeftijd einde basisschool/brugklas. Ik heb onderwijskunde gestudeerd aan de Radboud universiteit, ben gepromoveerd aan Tilburg University op de relatie tussen een studiekeuzeadvies en studiekeuze en heb in dat kader een digitale studiekeuzecoach ontwikkeld. Werkzaam geweest bij achtereenvolgens de TU/e, Avans Hogeschool en nu dus Zuyd. Rode draad in mijn loopbaan is dat ik waarde wil toevoegen aan het primaire proces, het onderwijs. Dat heb ik gedaan vanuit verschillende rollen, meestal in ondersteunende diensten. Omdat ik ook wilde ervaren wat er nu echt speelt in het primaire proces, heb ik de laatste jaren bij Avans gewerkt als adjunct-directeur bij de Academie voor Engineering & ICT. Dat heeft me enorm verrijkt. Hier heb ik geleerd dat de waan van de dag in de academie vaak totaal anders is dan in de ondersteunende diensten. Daar zijn we bezig met onderwijsinnovatie en strategie, terwijl de opleidingen bij wijze van spreken worstelen met het rondkrijgen van het rooster. Terwijl het zo belangrijk is dat beide werelden goed op elkaar aansluiten. Om de juiste ondersteuning te bieden en innovaties te laten slagen, is het essentieel dat je elkaar kent, je in elkaar verdiept en elkaar begrijpt.”

Inzetten op meer verbinding

Dat is dan ook precies waarop Josje wil inzetten. “Ik heb Zuyd leren kennen als een warme, informele organisatie, met korte lijntjes. Erg prettig. Ik trof bij O&O een organisatie aan die goed op orde is en waar slimme en deskundige mensen werken die met enthousiasme support bieden aan de opleidingen, studenten en docenten van Zuyd. De programma’s Succesvol Studeren en Succesvol Begeleiden staan als een huis. De afgelopen twee jaar is de dienst sterk gegroeid. Vanwege corona was het niet of nauwelijks mogelijk om een relatie met elkaar op te bouwen, dat lukt nu eenmaal minder goed via een beeldscherm. Daarom zetten we nu vol in op het versterken van verbindingen, zowel binnen de dienst, met andere diensten, met de opleidingen en natuurlijk ook extern. Wat me aanspreekt bij Zuyd is dat er al een goede wisselwerking bestaat tussen de diensten en collega’s in het onderwijs. Dat moeten we verder versterken. Om ‘ertoe te doen’ voor de opleidingen, voor studenten en docenten, hebben we elkaar immers keihard nodig.”

Elke student heeft recht op een studeerbaar programma.

Met stip op 1

Wat wil de dienst O&O de komende jaren bereiken? “Op het gebied van onderwijs staat het ondersteunen van opleidingen bij het ontwerpen van blended leerarrangementen met stip op 1. Oók omdat we denken dat het van invloed is op het welzijn en de motivatie van studenten. Blended learning heeft tot doel de onderwijservaring van de student te verrijken. Maar hoe ontwerp je het blended onderwijs op zo’n manier dat het bijdraagt aan de ambities van Zuyd? Hoe zit ’t met de toetsing? Welke support hebben opleidingen en docenten nodig? Wat willen de studenten eigenlijk? Kan blended learning helpen om de studenten (na corona) terug te krijgen in de collegebanken? Een diversiteit aan vragen komt op ons af die we in de onderwijskundige begeleiding samen met de opleidingen en andere diensten oppakken.” “Elke student heeft recht op een studeerbaar programma”, vindt Josje. “Dáár maakt Zuyd zich sterk voor. Studeerbaar betekent: een goede balans tussen zelfstandig leren en leren in interactie, tussen theorie en praktijk, tussen ervaringen opdoen en toetsen, voldoende met de beroepspraktijk in aanraking komen. Daarmee zijn onze opleidingen al goed bezig en ik zie O&O graag als partner om daarin te ondersteunen. Blended learning moet hierin de plek krijgen die het verdient.”

Kan blended learning helpen om de studenten, na corona, terug te krijgen in de collegebanken?

Goede ondersteuning lectoraten

“Op het gebied van onderzoek gaat onze aandacht vooral uit naar het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur voor de lectoraten. Er gebeurt al veel moois, de integratie van onderzoek en onderwijs is al goed geborgd. Op het gebied van doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek en het positioneren van de lectoraten – ook in relatie tot subsidietrajecten en het bedrijfsleven – wil O&O graag van toegevoegde waarde zijn. Onze lectoraten zijn immers ons uithangbord. In het programma Onderzoek 2.0 denken we dan ook mee over zaken als Open Science, datamanagement en veilig en ethisch omgaan met onderzoeksdata. Onderwerpen waarop we meer expertise moeten ontwikkelen en die we goed in de systemen moeten laten landen.”

De dienst Onderzoek en Onderwijs:

  1. Geeft advies over strategie, beleid & portfolio aan College van Bestuur;
  2. Biedt onderwijskundige ondersteuning (o.a. programma’s Succesvol Studeren, Succesvolle Begeleiding en Blended Learning);
  3. ICT in het onderwijs (o.a. functioneel beheer van de digitale leeromgeving, digitaal toetsen, video@Zuyd);
  4. Kwaliteitszorg en monitoring (o.a. begeleiding examencommissies, visitaties, accreditaties en interne audits);
  5. Bibliotheek op zes locaties (fysieke en digitale leeromgeving, specifieke expertise op het gebied van informatiebronnen en onderzoeksvaardigheden);
  6. Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs (lector: Marcel van de Klink); 
  7. evidence based resultaten van onderzoek koppelen aan advisering richting College van Bestuur en opleidingsmanagement.