Nieuws
Nieuws

Edwin Jacobs vertrekt bij Zuyd en wordt bestuurder HKU

Edwin Jacobs, directeur van het Maastricht Institute of Arts, zal per 1 september 2022 Zuyd Hogeschool verlaten om bestuurder te worden van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Vanaf september 2019 heeft Edwin Jacobs als directeur leidinggegeven aan het domein beeldende kunsten van Zuyd, het Maastricht Institute of Arts. Zijn belangrijkste taak was om een herinrichting van de gebouwen aan het Herdenkingsplein en een doorontwikkeling van het kunstonderwijs in nauwe samenhang met de omgeving vorm te geven. Daarbij richtte hij zijn aandacht op meer onderlinge samenhang tussen de academies en de opleidingen. Jacobs betrok actief het onderwijs, studenten en alumni bij zijn plannen, maar wist ook de omwonenden aan het Herdenkingsplein, politici en Maastrichtse ondernemers enthousiast te krijgen. 

Edwin Jacobs: “Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren de verbinding gelegd tussen de rijke geschiedenis van het instituut en de doorontwikkeling van haar opleidingen. Ik ben me ervan bewust dat wat in het Maastricht Institute of Arts in gang is gezet, niet af is, maar dat de basis er is om in goede conditie en fris de volgende stappen te zetten.

Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool: “Dankzij Edwin staan de beeldende kunstopleidingen er anders voor dan enkele jaren geleden. Hij heeft in een korte tijd het nodige bereikt en een wenkend perspectief ontwikkeld voor het Maastricht Institute of Arts. Wij wensen hem veel succes toe als bestuurder bij de HKU.

Copyright: Lonneke Maas.