Nieuws
Nieuws

Lector Nikos Kalogeras laat zijn kinderdroom uitkomen

De sleutel naar een duurzame wereld ligt bij samenwerkende ondernemers van het midden- klein bedrijf (mkb). “Want het mkb is de ruggengraat van de Europese economie”, vindt lector Nikos Kalogeras. Op 20 mei hield hij zijn inaugurele rede bij Zuyd in Maastricht.

Kalogeras werkt nu bijna twee jaar als lector Sustainable International Business binnen de academie International Business & Communication van Zuyd. Als kind droomde de kleine Nikos van een grasgroen landschap. Een plek waar mensen gelukkig samenleven zonder grenzen en oorlog. Een plek waar iedereen zich vrijwillig inzet voor het grote goed. Dat was in 1985 toen hij opgroeide in Amades. Een dorpje op het Griekse eiland Chios. Inmiddels woont Kalogeras al jaren in Maastricht, maar zijn droom heeft hij vanuit Griekenland meegenomen.

Sterker nog in zijn inaugurele rede werd duidelijk dat zijn droom de basis is voor zijn onderzoek naar het midden- en kleinbedrijf. Waarom uitgerekend het mkb? “Dit is de drijvende kracht achter innovaties in tal van bedrijfstakken. Deze bedrijven zorgen voor sociale en regionale stabiliteit.” Kalogeras omschreef het mkb als een van de hoofdrolspelers in de Europese Unie:

  • Ze vertegenwoordigen 99,8 procent van alle ondernemingen.
  • Het mkb zorgt voor 65 procent van de totale werkgelegenheid.
  • Gemiddeld is de toegevoegde waarde per werknemer zo’n 40.000 euro.
  • Samen veroorzaken de mkb’ers 70 procent van de wereldwijde vervuiling.
  • Het is een van de zwaarst getroffen sectoren door corona.

“En toch blijft de bereidheid van Nederlandse banken om deze bedrijven een financiering te verstrekken ver achter bij het gemiddelde in de EU”, zei Kalogeras. “Dit alles bij elkaar maakt het extra lastig voor mkb’ers om te verduurzamen. Hoe graag ze ook willen. Ze zien vaak te veel beren op de weg.”

Varkensboer

Daarom nam Kalogeras de aanwezigen tijdens zijn inauguratie denkbeeldig mee naar de keukentafel van een varkensboer. “De boer zou best willen verduurzamen en biologisch vlees produceren.” Hij weet dat de ammoniakvervuiling in zijn stal een grote boosdoener voor het milieu is en dat Nederland als klein land de grootste vleesexporteur is van de EU. Maar of de boer ook daadwerkelijk die stap waagt, is moeilijk te voorspellen. “Verduurzamen heeft veel impact op zijn bedrijf. Hij neemt dan een groot risico voor een langere periode”, vertelde Kalogeras. “Daarom is het goed beter inzicht te krijgen in de besluitvormingsprocessen van bedrijven om zo te kunnen verklaren en voorspellen of ze die grote stap durven te nemen.” Bedrijven die veel beren op de weg zien, zullen meer risicomijdend zijn.

Krachten bundelen

Een van de oplossingen om mkb’ers steviger in het zadel te helpen en risico’s voor hen te verkleinen zijn coöperaties. Door letterlijk de krachten te bundelen kunnen ze die overstap beter maken naar een groene planeet waar het goed toeven is. Om bedrijven te helpen doet het lectoraat van Kalogeras op drie vlakken onderzoek:

  1. Duurzame systemen bedenken, invoeren en monitoren. Zo verbetert de continuïteit van het bedrijf en wordt er meer winst gemaakt door bijvoorbeeld efficiënter of productiever te werken of te groeien. Deze voordelen kunnen bereikt worden als mkb-bedrijven hun krachten bundelen en lid worden van coöperaties.
  2. Kennisoverdracht over de grenzen heen. Onderzoekers kijken naar menselijke, fysieke en culturele soorten kapitaal die de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen over de grenzen heen versterken.
  3. Innoverend Internationaal Bedrijfsonderwijs. Deze onderzoekslijn wil een aanpak ontwikkelen voor het onderwijzen over duurzame onderwerpen. Kalogeras hoopt dat dit een meerwaarde oplevert voor de interculturele en mondiale leerresultaten van studenten en docenten op het gebied van International Business.

Deze drie onderzoeksgebieden leveren een bijdrage aan Waardevolle Wijken en Circulair Produceren. Dit zijn twee van de vier zogeheten transitiethema's van de Zuyd. Met zijn onderzoek hoopt Kalogeras dat zijn kinderdroom van dat grasgroene vredige landschap elke dag een stapje dichterbij komt.